Σύνδεση λογισμικών της Specisoft με το ERP της Entersoft μέσω API

0

Την σύνδεση των λογισμικών BSClose – Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμών και κατ’ επέκταση του Λογισμικού Finan Expert – Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρήσεων, Ανταγωνισμού κ.α., καθώς και προβλέψεων μελλοντικών Ισολογισμών και Αποτίμησης Αξίας Επιχειρήσεων, πέτυχε η Specisoft χρησιμοποιώντας το API που είναι ενσωματωμένο στο ERP της Entersoft.

Πρόκειται για μια σημαντική επιχειρηματική ενέργεια της Specisoft, καθώς η σύνδεση των ανωτέρω λογισμικών ενοποιεί συγκεκριμένα λογισμικά επεξεργασίας στοιχείων που αναπτύσσει η Specisoft με λογισμικά ERP, δηλαδή με λογισμικά της βάσης της μηχανογράφησης των επιχειρήσεων.

Με την σύνδεση αυτή, παράγεται αυτόματα ο Ισολογισμός και όλες οι απαραίτητες οικονομικές καταστάσεις για τις εταιρίες (Ισολογισμός, Αποτελέσματα, Ταμειακές Ροές, Μεταβολές κεφαλαίων, Προσάρτημα και Έκθεση ΔΣ). Εν συνεχεία, αναλύεται ο Ισολογισμός μέσω του FINAN Expert ενώ παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες για τις μελλοντικές προβλέψεις Οικονομικών Στοιχείων Ισολογισμών, καθώς και για τον υπολογισμό της Αξίας της επιχείρησης.

Το νέο λογισμικό της Specisoft, αποτελεί μια σημαντική και χρηστική λύση στην αγορά, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων για ψηφιακή ολοκλήρωση.

Share.

Comments are closed.