Προς υλοποίηση το πρώτο τμήμα της ψηφιοποίησης των υποθηκοφυλακείων

0

Στην ανάθεση του πρώτου τμήματος του έργου για την ψηφιοποίηση των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας στην κοινοπραξία των Νetcompany Intrasoft – Profile Systems & Software προχωρά η Ελληνικό Κτηματολόγιο, έπειτα από απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Η προαναφερόμενη κοινοπραξία ήταν η μόνη που κατέθεσε προσφορά για το πρώτο τμήμα του εν λόγω, έργου προϋπολογισμού 16,515 εκατ. ευρώ (χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και ΦΠΑ). Η προσφορά της είναι 16,496 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο του έργου της ψηφιοποίησης των υποθηκοφυλακείων (που θα εκτελεστεί με συμφωνίες πλαίσιο) έχει προϋπολογισμό 309,876 εκατ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώματος προαίρεσης) και χωρίζεται σε πέντε τμήματα.

Πρόκειται ειδικότερα για την ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών – Υποθηκών και ενεχύρων, καθώς και για την υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρµογών και Πληροφοριακού Συστήµατος για την τήρηση και ενηµέρωση αυτών. Όταν ολοκληρωθεί μέσω διαδικτυακής πύλης θα έχουν πρόσβαση οι νόµιµα ενδιαφερόµενοι (πολίτες, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, κ.ά.). Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 600.000.000.

Για τα υπόλοιπα 4 τμήματα του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ελληνικό Κτηματολόγιο η αξιολόγηση των προσφορών που έχουν κατατεθεί από τους ΟΤΕ και τις κοινοπραξίες Vodafone – Cosmos Business Systems – Geoanalysis και Q&R, Wind – IronMountain, Unisystems – Onex και Globitel – Master – Όμιλος Μυτιληναίου. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης στο σύνολό του εντός του έτους. Η ανάθεση του πρώτου τμήματος είναι σημαντική γιατί περιλαμβάνει το αναγκαίο λογισμικό.

Share.

Comments are closed.