Οι προσφορές για την ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων, έργο 310 εκατ. ευρώ

0

Ικανοποιητική θεωρείται από την Ελληνικό Κτηματολόγιο η συμμετοχή στο διαγωνισμό για την ψηφιοποίηση των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας. Στις συνολικά 6 προσφορές συμμετέχουν οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ΟΤΕ, Vodafone και Wind, μεγάλες εταιρείες πληροφορικής και ο Όμιλος Μυτιληναίου.

Είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει προκηρυχθεί με το σύστημα της συμφωνίας πλαίσιο, στην κατηγορία αυτή, με την εκτιµώµενη αξία του, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης, να ανέρχεται σε 309,876 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για την ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήµατος Μεταγραφών – Υποθηκών και ενεχύρων, καθώς και για την υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρµογών και Πληροφοριακού Συστήµατος για την τήρηση και ενηµέρωση αυτών, στο οποίο διαµέσου διαδικτυακής πύλης θα µπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόµιµα ενδιαφερόµενοι (πολίτες, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, κ.ά.). Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 600.000.000.

Το έργο χωρίζεται σε 5 τμήματα όπου το κάθε ένα από αυτά αναφέρεται σε γεωγραφικές περιοχές: Το 1ο στα υποθηκοφυλακεία Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Πειραιώς και Νήσων και Αθηνών. Το 2ο στην Κρήτη και περιοχές της Αττικής, το 3ο της Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, υπόλοιπο Αθηνών (εκτός υποθηκοφυλακείων Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και Αθηνών) και Νοτίου Αιγαίου. Το 4ο στα υποθηκοφυλακεία της Κεντρικής Μακεδονίας, του Βορείου Αιγαίου, της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και το 5ο της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα, προσφορά κατέθεσε ο ΟΤΕ ο οποίος ενδιαφέρεται για 4 Τμήματα του έργου (τα 2,3,4 και 5). Η Vodafone συμμετέχει στο διαγωνισμό για την ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων καταθέτοντας προσφορά για τα Τμήματα 3 και 5 σε κοινοπραξία με τις Cosmos Business Systems, Geoanalysis και Q&R και η Wind με την αμερικάνικη Iron Mountain (προσφορές για τα Τμήματα 2 και 4).

Προσφορά για το εν λόγω έργο κατέθεσε η Unisystems του Ομίλου Quest σε συνεργασία με την Onex (για τα Τμήματα 3 και 5) η Intrasoft μαζί με την Profile (για το Τμήμα 1) και η κοινοπραξία των Globitel – Master – Όμιλος Μυτιληναίου (για όλα τα Τμήματα εκτός από το πρώτο).

Η εκτιμώμενη αξία ανά Tμήμα (χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και ΦΠΑ) έχει ως εξής: Τμήμα 1ο: 16,515 εκατ. ευρώ, 2ο: 33,132, 3ο: 48,137, 4ο: 45,774 εκατ. και 5ο: 48,670 εκατ. ευρώ.

Με βάση την προκήρυξη του έργου η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο µε ένα οικονοµικό φορέα ανά Τµήµα, δηλαδή συνολικά µε 5 οικονοµικούς φορείς. Σε περίπτωση υποβολής λιγότερων παραδεκτών προσφορών είναι δυνατή η σύναψη συµφωνιών πλαίσιο µε τον ίδιο οικονοµικό φορέα για περισσότερα του ενός Τµήµατα, ακόµη και για το σύνολο των Τµηµάτων.

Η ψηφιοποίηση περιλαµβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήµατος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήµατος Ενεχύρων όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευµένο πληροφοριακό σύστηµα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα επίσηµο ψηφιακό αντίγραφο του συστήµατος το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιείται για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.

Ενδεικτικά, τα βιβλία που απαρτίζουν το σύστηµα και πρόκειται να ψηφιοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: 1. «Αλφαβητικά ευρετήρια» 2. «Βιβλία µεταγραφών» (µερίδων) 3. «Αρχεία τίτλων µεταγραφών» 4. «Βιβλία υποθηκών» 5. «Αρχεία υποθηκών» 6. «Βιβλία κατασχέσεων» 7. «Αρχεία κατασχέσεων» 8. «Βιβλία διεκδικήσεων» 9. «Αρχεία διεκδικήσεων» 10. «Βιβλία εκθέσεων» 11. «Βιβλία Ενεχύρων» 12. «Αρχεία Ενεχύρων».

Share.

Comments are closed.