Δημήτρης Μπακάκος – Γενικός Διευθυντής της SingularLogic – Η προσέγγισή μας είναι «Technology for Business»

0

Όλες τις πτυχές της νέας εποχής της SingularLogic, μετά την εξαγορά από τους ομίλους Space Hellas και Epsilon Net, τους πυλώνες δραστηριοποίησης της εταιρείας σε επίπεδο τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών, καθώς επίσης το στρατηγικό όραμα και τους στόχους της εταιρείας για το μέλλον, μοιράζεται ο Δημήτρης Μπακάκος, Γενικός Διευθυντής της SingularLogic, σε συνέντευξη που μας παραχώρησε.

Συνέντευξη στον Βλάση Αμανατίδη

Ας ξεκινήσουμε με το πώς τοποθετείται σήμερα η SingularLogic στην αγορά και να σας ζητήσω να μας αναφέρετε τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται και το πώς διαμορφώθηκε η εταιρεία μετά την πρόσφατη εξαγορά.

Μετά την εξαγορά της SingularLogic, από τους ομίλους Space Hellas και Epsilon Net, ο πυλώνας που αφορά στο ιδιοπαραγόμενο λογισμικό για εμπορικολογιστικές εφαρμογές και ERP συστήματα, καθώς και η διαχείριση του δικτύου συνεργατών για τις λύσεις αυτές, αποσχίστηκε από τη SingularLogic και πέρασε στην νεοϊδρυθείσα εταιρεία Epsilon SingularLogic, η οποία είναι μέλος του Ομίλου της Epsilon Net.

Αντίστοιχα, ο πυλώνας που αφορά στο Software Integration, στις εξειδικευμένες λύσεις για κάθετες αγορές, καθώς και στις υπηρεσίες υποστήριξης λύσεων Διεθνών οίκων πληροφορικής, παρέμεινε στη SingularLogic, η οποία σήμερα πλέον είναι μέλος του Ομίλου Space Hellas.

Η SingularLogic επικεντρώνεται ξεκάθαρα πλέον στην ανάπτυξή της ως Integrator, με εστίαση στο Software Integration με υπηρεσίες και λύσεις που αφορούν σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.

Απευθυνόμαστε σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων της αγοράς, όπου οι λύσεις και οι υπηρεσίες μας, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, μπορούν να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να τους προσδώσουν μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία.

Σίγουρα τα έργα στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, έχουν εξέχουσα θέση στις προτεραιότητές μας. Στη SingularLogic διαθέτουμε μία σειρά από τεχνολογίες, πληροφοριακά συστήματα, εφαρμογές και λύσεις, αλλά και την εμπειρία, που μας επιτρέπει να διεκδικούμε μεγάλα και πολύπλοκα έργα του Δημοσίου, από την υλοποίηση ERP και άλλων εφαρμογών, Web Portals, Software Integration έως και την ανάπτυξη Custom ad hoc εφαρμογών.  Επιπρόσθετα, με την ένταξη της SingularLogic στον Όμιλο Space, έχουν δημιουργηθεί σημαντικές συνέργειες που διευρύνουν ακόμα περισσότερο τις δυνατότητές μας, ως Όμιλος πλέον, συμπεριλαμβάνοντας ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογιών και σε επίπεδο εξοπλισμού υποδομών. Έτσι, ως Όμιλος, έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικούμε πλήρως τα έργα πληροφορικής που έχουν εξαγγελθεί και να παρέχουμε σε όλα αυτά τα πεδία ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης.

Η μακρά ενασχόληση της SingularLogic με τα έργα Δημοσίου της έχει δώσει τη δυνατότητα να υλοποιήσει μια σειρά από επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε ERP, Λογιστικά Συστήματα Δημοσίου και Συστήματα Μισθοδοσίας και Προσωπικού, μεταξύ άλλων. Η SingularLogic έχει αναπτύξει επιτυχημένες σύνθετες και ποικίλες εξειδικευμένες λύσεις για το Ελληνικό Δημόσιο, επί μια σειρά ετών, καθιστώντας την ένα σταθερό συνεργάτη με σημαντική εμπειρία που χαίρει εμπιστοσύνης.

Μία τέτοια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης έχει διαμορφωθεί και από τη συγκέντρωση και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων, έργο που υλοποιεί η SingularLogic εδώ και πολλές δεκαετίες, για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, υιοθετώντας καινοτομίες που συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας και στην ταχύτητα ενημέρωσης των πολιτών. Πρόσφατα δε, παραδώσαμε το έργο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών” (ΟΣΥΕΔ) στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και το σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού, που πληρούν τα κριτήρια, να ψηφίζουν εξ αποστάσεως.

Ταυτόχρονα, ο δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος της Ενέργειας είναι τομέας στον οποίο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, με εξειδικευμένες λύσεις, σημαντική τεχνογνωσία και υπηρεσίες. Παράλληλα, εστιάζουμε και σε άλλους κλάδους, όπως το Χρηματοπιστωτικό, την Υγεία, Telco, το Λιανεμπόριο, την Εντατική Λιανική, τα Καύσιμα, τη Βιομηχανική Παραγωγή κ.ά., στους οποίους έχουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία, κατάλληλες υπηρεσίες που υποστηρίζουν ολοκληρωμένα τη λειτουργία τους, αλλά και κάθετες λύσεις για τις εξειδικευμένες ανάγκες τους.

Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις τεχνολογίες και τις λύσεις στις οποίες εστιάζει η εταιρεία;

Στόχος μας είναι να ακούμε και να κατανοούμε τις προκλήσεις των πελατών μας, ώστε να μπορούμε να συνθέτουμε και να υλοποιούμε τις βέλτιστες εκείνες λύσεις που θα τους παρέχουν την επιχειρηματική αξία που προσδοκούν, ή ακόμα και πέρα από τις προσδοκίες τους.

Με γνώμονα αυτό το στόχο, παρακολουθούμε όλες τις νέες τεχνολογίες, τις αξιολογούμε και τις αξιοποιούμε όπου και όταν είναι απαραίτητο, ώστε να παρέχουμε την κατάλληλη ώθηση που χρειάζεται ο κάθε πελάτης μας να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Η προσέγγισή μας είναι ξεκάθαρα «Technology for Βusiness». Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για το όφελος του Business.

Συνήθως, τις τάσεις στις τεχνολογικές εξελίξεις τις υπαγορεύουν οι μεγάλοι Διεθνείς τεχνολογικοί οίκοι και στη SingularLogic έχουμε την ευκαιρία να είμαστε κοντά σε αυτές τις εξελίξεις, καθώς διατηρούμε σημαντικές τέτοιες συνεργασίες, είτε απευθείας ως SingularLogic είτε μέσω της μητρικής μας Space Hellas.

Διατηρούμε και εξελίσσουμε τις συνεργασίες μας με κορυφαίες Διεθνείς εταιρείες πληροφορικής, όπως SAP, Oracle και Microsoft, ενώ πρόσφατα έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία μας με τη ServiceNow. Η ServiceNow διαθέτει την πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη πλατφόρμα για Digital Workflows, η οποία μπορεί να αυτοματοποιήσει το σύνολο των διαδικασιών ενός οργανισμού, ανεξάρτητα από τα συστήματα που διαθέτει, ώστε όλες οι λειτουργίες του, τόσο οι εσωστρεφείς όπως ΙΤ και HR όσο και οι εξωστρεφείς, π.χ. Service & Customer facing, να είναι εναρμονισμένες σύμφωνα με τη στρατηγική του, προσδίδοντας μεγαλύτερη αξία στα επιχειρηματικά του μοντέλα.

Παράλληλα, στη SingularLogic διαθέτουμε και αναπτύσσουμε μια σειρά από ιδιοπαραγόμενες εξειδικευμένες, κάθετες λύσεις που απευθύνονται σε Τραπεζικά Ιδρύματα & Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, εταιρείες Leasing, Collections και Real Estate.

Η SingularLogic είναι πολύ γνωστή για τις λύσεις που διαθέτει για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχοντας σημαντικά πολυετή εμπειρία στον τομέα αυτό, καθώς έχει υλοποιήσει σχετικά έργα σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας.  Παρέχουμε λύσεις, Οικονομικής και Διοικητικής λειτουργίας, οι οποίες συμβάλλουν στην αναμόρφωση των λειτουργιών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΟΤΑ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στις λύσεις μας ενσωματώνουμε διαρκώς νέες τεχνολογίες και Cloud Services, όπως για παράδειγμα την eLocalGovernments.gr Web πλατφόρμα μας, που αποτελεί κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των ΟΤΑ και των πολιτών, ενισχύοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης του πολίτη χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει και στην αποτελεσματικότητα των εργαζομένων στους ΟΤΑ.  Στο κομμάτι των ΟΤΑ, οι δυνατότητες των λύσεων μας επεκτείνονται και με την CitySense ΙοΤ Platform της SenseOne, θυγατρική εταιρεία της SingularLogic, που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΙοΤ, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις Smart Cities.

Μία ιδιαίτερα σημαντική και απαιτητική αγορά που δραστηριοποιούμαστε πάνω από 35 χρόνια, είναι αυτή του Fuel & Retail, στην οποία εξυπηρετούμε σχεδόν το σύνολο των πρατηρίων των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα. Η SingularLogic στη συγκεκριμένη αγορά ενέταξε τη διάσταση της πληροφορικής στα πρατήρια καυσίμων ως αυτόνομη οντότητα, προσφέροντας μία ολιστική ΙΤ λύση – Σύστημα εισροών – εκροών καυσίμων, Σύστημα Retail για τις αίθουσες λιανικής των πρατηρίων – η οποία εξελίσσεται διαρκώς και καλύπτει αποτελεσματικά τις σύνθετες ανάγκες των σύγχρονων πρατηρίων.  Η λύση μας ενσωματώνει επιπλέον Integrated λύσεις, όπως για παράδειγμα προγράμματα Loyalty πελατών  και τεχνολογίες, όπως ΙοΤ, ενώ το συνολικό offering στη συγκεκριμένη αγορά περιλαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης 24×7, Remote & Field, πανελλαδικά και μέσω του δικτύου συνεργατών μας, το οποίο έχει πλέον διευρυνθεί σημαντικά μέσα από τις συνέργειες που υπάρχουν με τη μητρική Space Hellas.

Ο τομέας του Λιανικού εμπορίου και της Εντατικής Λιανικής για την SingularLogic αποτελεί άλλη μία σημαντική αγορά στην οποία απευθύνεται και παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων και εξειδικευμένων εφαρμογών που καλύπτουν τις ιδιαίτερες διαχειριστικές και Mission Critical λειτουργικές ανάγκες των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου, συστήματα Loyalty και e-shop Portals, με υπηρεσίες υποστήριξης 24×7 Remote & Field πανελλαδικά.  Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε αυτή την αγορά ο ρόλος ενός Software Integrator είναι καθοριστικός, καθώς μπορεί να ενοποιήσει διάσπαρτα δεδομένα που προκύπτουν είτε από Hardware είτε από Software, βάσει των οποίων η επιχείρηση αποκτά σημαντικά insights, με τα οποία μπορεί να διαμορφώσει τη στρατηγική της και να ενισχύσει το πολυπόθητο Customer Experience.  Στη SingularLogic έχουμε υλοποιήσει μεγάλα, πολύπλοκα και σημαντικά έργα στον κλάδο αυτό.

Σημαντικό ρόλο προστιθέμενης αξίας στο συνολικό portfolio και στις λύσεις μας, έχει και η θυγατρική μας SenseOne. Η SenseOne είναι πρωτοπόρος στον τομέα του ΙοΤ, η οποία αναπτύσσει και υλοποιεί καινοτόμες λύσεις που επικεντρώνονται στους τομείς των Smart Cities, Industrial IoT (IIoT) για Smart Industries, καθώς και Smart Buildings.  Η SaaS πλατφόρμα της, συλλέγει δεδομένα από συστήματα διαφορετικών τεχνολογιών, τα ενοποιεί και τα παρουσιάζει ως κατανοητά δεδομένα που παρέχουν ουσιαστική πληροφόρηση σε έναν οργανισμό.  Έτσι, ο οργανισμός μπορεί να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση πόρων, από την κατανάλωση ενέργειας, νερού, πρώτων υλών κ.ά., να μειώσει τα κόστη του ή να κάνει επακριβή κοστολόγηση π.χ. της παραγωγικής του διαδικασίας σε διασύνδεση με το ERP του, αλλά και να βελτιώσει την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά του στα metrics που επιθυμεί.  Με την πλατφόρμα SenseOne IoT Platform έχουμε υλοποιήσει ενδιαφέρουσες Integrated λύσεις σε πελάτες μας σε διάφορους κλάδους όπως, Τράπεζες, Βιομηχανίες, μεγάλες επιχειρήσεις Λιανικής, ΟΤΑ,  Ενέργεια, Real Estate κ.ά.. Η πλατφόρμα σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες Consulting των ειδικών μας, μπορεί να δώσει εκπληκτικά πολλές και σημαντικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί σήμερα.

Βασικός πυλώνας στο σύνολο των λύσεων μας είναι οι υπηρεσίες μας, που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ΙΤ ανάγκες ενός οργανισμού, όπως Custom Software Development, Project Management βάσει βέλτιστων διεθνών πρακτικών, εξασφαλίζοντας εξατομικευμένη προσέγγιση και παρέχοντας σαφή προστιθέμενη αξία σε κάθε έργο, IT Support Services, Managed Services. Επιπρόσθετα, παρέχουμε υπηρεσίες Data Center, IasS, PasS, SaaS, με δυνατότητα hosting είτε στο ιδιόκτητο Data Center μας στην Ελλάδα, είτε στο MS Azure, είτε σε όποιο Data Center επιθυμεί ο πελάτης μας, σε συνεργασία με τη μητρική Space. Παράλληλα, έχουμε τη δυνατότητα μέσω της μητρικής, να δώσουμε υπηρεσίες διασύνδεσης με οποιοδήποτε Cloud Provider, με εξασφαλισμένες ταχύτητες SLA και μέγιστη ασφάλεια.

H SingularLogic είναι πλέον μέλος του Ομίλου Space Hellas. Τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία; Τι ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα δημιουργεί αυτή η ένωση δυνάμεων;

Όπως αναφέρατε και στην ερώτησή σας, με την ένταξη της SingularLogic στον Όμιλο Space Hellas, δημιουργείται ένωση δυνάμεων.

Η SingularLogic, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου Space, με την εταιρεία να προχωρά στη νέα της εποχή με εστίαση στο Software Integration, έχοντας ξεκάθαρο στρατηγικό σχεδιασμό, επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης και οικονομική ευρωστία. Η SingularLogic δηλώνει δυνατό παρών στη διεκδίκηση των έργων που οδηγούν επιχειρήσεις και οργανισμούς προς τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, με ολοκληρωμένο portfolio λύσεων και υπηρεσιών.

Η Space Hellas είναι ένας Systems Integrator και η SingularLogic ένας Software Integrator, η αξία που δημιουργείται από τον συνδυασμό των δύο εταιρειών, για τον πελάτη μας είναι πολύ μεγάλη. Το σύνολο των λύσεων και υπηρεσιών που διαθέτουμε ως Όμιλος, οι δεξιότητες και οι εξειδικεύσεις των στελεχών μας, η συσσωρευμένη εμπειρία μας σε μεγάλα έργα σε όλους τους κλάδους και τομείς της αγοράς, το πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, οι διεθνείς συνεργασίες μας σε επίπεδο τεχνολογίας, λογισμικού, λύσεων και εξοπλισμού πληροφορικής, θεωρούμε ότι μας παρέχουν όλα τα εχέγγυα να ανταποκρινόμαστε ολοκληρωμένα και επιτυχημένα και στις πλέον σύνθετες ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντάς τους την επιχειρηματική αξία που προσδοκούν.

Όπως και άλλες φορές χαρακτηριστικά έχουμε αναφέρει, οι δύο εταιρείες συμπληρώνουν η μία την άλλη στο κομμάτι του Integration, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης η κάθε μία από την μεριά της, κάνοντας τον Όμιλο το «one stop shop» στον τομέα του Integration.  Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μας μπορούν να απολαμβάνουν εξειδικευμένη ενημέρωση, συμβουλευτική σε θέματα τεχνολογίας και πραγματικά ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής, για να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της SingularLogic για τα οποία την επιλέγουν οργανισμοί και επιχειρήσεις, διαχρονικά ή και στη νέα της εποχή;

Η SingularLogic στηρίζει την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας για περισσότερα από 40 χρόνια και με την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία της σε όλους τους κλάδους της αγοράς, έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.  Έχει συμβάλλει μέσω της τεχνολογίας στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα χιλιάδων επιχειρήσεων και στην ψηφιακή εξέλιξη του Δημόσιου τομέα, με έργα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας.

Σήμερα, στη SingularLogic επενδύουμε στην ανάπτυξή μας εστιασμένα στους τομείς που έχουμε επιλέξει. Επενδύουμε στην τεχνολογική μας εξέλιξη, στην οργάνωσή μας, στις διαδικασίες μας και στα εργαλεία μέσα από τα οποία προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε με ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις των οργανισμών και των επιχειρήσεων που μας επιλέγουν.

Συνδυάζοντας την εμπειρία μας, την τεχνογνωσία και την ικανότητά μας να κατανοούμε τις επιχειρηματικές ανάγκες του κάθε πελάτη, αξιοποιούμε τις κατάλληλες τεχνολογίες ώστε να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε τις σωστές ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους.

Ταυτόχρονα, όπως είπαμε και προηγουμένως με την ένταξη της SingularLogic στον Όμιλο Space Hellas, δημιουργείται ένωση δυνάμεων. Το σύνολο των δραστηριοτήτων και των δύο εταιρειών αποτελεί σημαντικό διαφοροποιητικό παράγοντα, για τους πελάτες μας, καθώς έχουν στη διάθεσή τους αφενός τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία δύο κορυφαίων εταιρειών και αφετέρου, ένα τεράστιο portfolio λύσεων σε όλο το εύρος της πληροφορικής, Hardware, Software, Integrated Services αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που τους εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστιθέμενη επιχειρηματική αξία.

Οι γνώσεις μας, οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε, το ισχυρό record επιτυχημένων έργων της εταιρείας μας, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας, αλλά και η συμπληρωματικότητά μας με τη μητρική Space, διαμορφώνουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διασφαλίζουν τους πελάτες μας.

Ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στη μέχρι τώρα αλλά και στην εξελικτική πορεία της SingularLogic;

Ως κατά βάσει εταιρεία υπηρεσιών η SingularLogic στηρίζει διαχρονικά την επιτυχημένη πορεία της στους ανθρώπους της. Είμαστε μία εταιρεία που διαθέτει υψηλού επιπέδου, άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με βαθιά επιχειρηματική γνώση σε όλους τους κλάδους της αγοράς, εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες και τεχνογνωσία. Οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας, η οποία παράγει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Δεδομένου ότι στηριζόμαστε στους ανθρώπους μας, μέρος του στρατηγικού μας σχεδιασμού είναι και η δυνατότητα που τους παρέχουμε για συνεχή επιμόρφωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας τους, μέσω σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων σε τεχνολογίες, εργαλεία, εφαρμογές, μεθοδολογίες και υπηρεσίες.

Παράλληλα, μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και διεργασίες που εξυπηρετούνται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας μας, συμβάλλουμε  στην ανάπτυξη  και στην εξέλιξη των εργαζομένων μας και διαμορφώνουμε τις συνθήκες ώστε να μπορούν να ξεχωρίσουν και να εξελίξουν το career path τους στη SingularLogic, με όριο μόνο αυτό που ορίζει ο κάθε εργαζόμενος για τον εαυτό του.

Επιλέγουμε στελέχη που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς. Αγαπάμε την τεχνολογία και την καινοτομία, δουλεύουμε ομαδικά και με συνέπεια και είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στην επιτυχία των πελατών μας.

 Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες όπως οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid σε ότι αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και δημοσιών οργανισμών, αλλά και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού, που δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον. Ποιες προοπτικές, τάσεις και προκλήσεις βλέπετε εσείς να επικρατούν στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα σήμερα;

Η πανδημία είναι σημαντικός επιταχυντής στην ψηφιακή εξέλιξη της χώρας γενικότερα. Έγιναν γρήγορα σημαντικά βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους και των επιχειρήσεων, ενώ η πανδημία βοήθησε και στην εξοικείωση των πολιτών με την τεχνολογία.

Το GOV.GR είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα εξαιτίας της πανδημίας και αποτελεί πλέον το κέντρο της ψηφιακής και απομακρυσμένης εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα, είδαμε ότι υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες αξιοποιήθηκαν με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα, με την πανδημία και το lockdown να έχει συμβάλλει σε αυτή την τάση σημαντικά. Για παράδειγμα, σε σχετική μελέτη περίπτωσης που τρέξαμε με το Δήμο Πειραιά ο οποίος αξιοποιεί τη web πλατφόρμα μας eLocalGovernments.gr, το 2020 στο Δήμο εξυπηρετήθηκαν ψηφιακά το 70% του συνόλου των αιτήσεων που δέχτηκε, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν μόλις 0,8%.

Οι επιχειρήσεις κινήθηκαν αντίστοιχα, είτε είχαν εντάξει στα πλάνα τους επενδύσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού είτε όχι, οδηγήθηκαν στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων τους, κάνοντας ψηφιακά άλματα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που έφερε στην επαγγελματική τους δραστηριότητα η πανδημία και τα συνεχή lockdowns.  Γνωστό παράδειγμα σε όλους αποτελεί η ανάγκη που προέκυψε για απομακρυσμένη εργασία, όπου οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να παράσχουν στο προσωπικό τους τις απαραίτητες υποδομές και τον εξοπλισμό, ώστε να εργάζονται απομακρυσμένα με ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα και στα συστήματα που χρειάζονταν για να λειτουργούν παραγωγικά.

Στη SingularLogic προσαρμοστήκαμε και εμείς άμεσα στις νέες συνθήκες, όχι μόνο για τους εργαζομένους μας, αλλά άμεσα υιοθετήσαμε νέους τρόπους και νέες τεχνολογίες διαμορφώνοντας με μεγαλύτερη ευελιξία απομακρυσμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες, όπου βέβαια αυτό ήταν εφικτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε οι Field υπηρεσίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν παρά μόνο με φυσική παρουσία.

Όλοι πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες, όποιος δεν αλλάζει και δεν προσαρμόζεται είναι καταδικασμένος στην εξαφάνιση. Αντίστοιχα λοιπόν και εμείς αλλάζουμε, προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας με τον τρόπο που θέλουν πλέον να τις λαμβάνουν οι πελάτες μας.

Ως προς τις τεχνολογικές εξελίξεις όλα αυτά τα buzzwords ΑΙ, ML, ΒΙ και ό,τι άλλο φανταστείτε, είναι εδώ, υπάρχουν και τα αξιοποιούμε όταν τα χρειαζόμαστε.

Από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές τάσεις είναι το Cloud.  Οι λύσεις που βασίζονται στο Cloud είναι καθοριστικές τόσο για την απομακρυσμένη εργασία, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε η τηλεργασία θα συνεχίσει να υπάρχει, όσο και για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Και αυτό γιατί το Cloud εκτός από τη δυνατότητα πρόσβασης από παντού, διασφαλίζει τα δεδομένα μίας επιχείρησης, παρέχει υψηλές ταχύτητες και συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του κόστους διαχείρισης σε μία OpEx διάσταση.

Το Cloud είναι εδώ, δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις έχουν πρόσφατα επενδύσει στην Ελλάδα με δικά τους Data Centers και επενδύονται μεγάλα κονδύλια για να εντάξουν επιχειρήσεις και οργανισμούς στο Cloud.  Στη SingularLogic εκτός από το δικό μας Data Center, συνεργαζόμαστε και με όλους αυτούς τους φορείς, είμαστε στην πρώτη γραμμή και στο κομμάτι των συστημάτων αλλά και στο κομμάτι του Software με Cloud Services και λύσεις SaaS.  Σταδιακά στο βάθος του χρόνου όλες οι εφαρμογές θα είναι SaaS, σπάνια θα βλέπεις on Premise εφαρμογές.

Οι τεχνολογίες ΙοΤ επίσης, λαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη διάσταση, καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στον έλεγχο και την εξοικονόμηση κόστους, στην αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και στη βέλτιστη διαχείριση των πόρων που καταναλώνει ένας οργανισμός, μία κρίσιμη παράμετρος και σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Γενικότερα τεχνολογίες και υπηρεσίες πληροφορικής που συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός οργανισμού σε Omnichannel διάσταση, στη μείωση του κόστους και στην επιχειρηματική ανάπτυξη και συνέχεια, είναι στην πρώτη γραμμή.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το νέο περιβάλλον, ποιο είναι το στρατηγικό όραμα και οι στόχοι της SingularLogic για το μέλλον;

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι μία διαχρονική διαδικασία.

Στόχος μας είναι να είμαστε ο στρατηγικός τεχνολογικός συνεργάτης, στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, όλων των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Παρακολουθούμε τις τάσεις και τις τεχνολογίες και προσπαθούμε να προβλέψουμε το αύριο, έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και τα εργαλεία, ώστε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε όλο το εύρος τους, για να μπορέσουμε να τους οδηγήσουμε με ασφάλεια και αρτιότητα στην υλοποίηση της δικής τους στρατηγικής και στο δικό τους μέλλον, όπως το έχουν οραματιστεί.

Share.

Comments are closed.