Ανάθεση έργου στη Lancom από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

0

Στην Lancom ανατέθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ CAMPUS ΤΟΥ ΑΠΘ», στο πλαίσιο ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το διάστημα από 11/12/2021 έως 10/12/2024.

Η Lancom υλοποιεί το έργο με συνδυασμό του ιδιόκτητου δικτύου της οπτικών ινών και ασύρματων ζεύξεων. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 18.500,80€, σε βάρος του ΚΑΕ 0832.Α του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 25905 / 16-11-2021 αίτημα ανάθεσης του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αρχικό αίτημα αρ. πρωτ. 15130 / 15-10-2021).

Share.

Comments are closed.