Περί τα 2,4 δισ. ευρώ οι αποδόσεις της ΕΕΤΤ στο Δημόσιο

0

Συνολικά, την περίοδο 2000-2020 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) απέδωσε 2,4 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό και στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων για το 2020 την οποία παρέδωσε χθες στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής καθηγητής, Κωνσταντίνος Μασσέλος.

Το συνολικό ποσό από εκπλειστηριάσματα που αποδόθηκε, έως το 2020, ανήλθε συνολικά σε 1,7 δισ. ευρώ. Επίσης, έχει εξασφαλιστεί ποσό ύψους 497,49 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εισπραχθεί και θα αποδοθεί σταδιακά τα επόμενα έτη (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά τεύχη των διαγωνιστικών διαδικασιών και αποφάσεων εκχώρησης).

Κορυφαία ενέργεια της ΕΕΤΤ πέρσι, έτος ορόσημο δεδομένου ότι συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την έναρξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ήταν η διαγωνιστική διαδικασία για το 5G που απέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό 372,26 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Επιτροπής «Σε έναν τομέα που συνεχώς μεταβάλλεται και αναδιαμορφώνεται, η ΕΕΤΤ θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον στυλοβάτη της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της βελτίωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, θα συνεχίσει το έργο της με ρυθμιστικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, στο πλαίσιο του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, έχοντας ως πρωταρχικούς στόχους την προστασία των καταναλωτών και την ουσιαστική συμβολή της στην ανάπτυξη της χώρας.»

Τα σημαντικότερα στοιχεία σχετικά με δράσεις της ΕΕΤΤ πέρσι ήταν:

  • 495.187 εκχωρημένα ονόματα χώρου έως το τέλος του 2020
  • 15.183 καταγγελίες καταναλωτών για ηλεκτρονικές επικοινωνίες (12.175) και ταχυδρομικές υπηρεσίες (3.008)
  • 3.163 αδειοδοτήσεις κατασκευών κεραιών (όλες οι μορφές αδειοδότησης)
  • 1.592 χορηγήσεις δικαιωμάτων για χρήση ραδιοσυχνοτήτων στη σταθερή υπηρεσία
  • 1.397 έλεγχοι για θέματα ραδιοφάσματος (όπως κατασκευές κεραιών, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, παρεμβολές, κρατικά δίκτυα, ραδιοεξοπλισμός), καθώς επίσης σε εγκαταστάσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών
  • 622 διεκπεραιωμένα αιτήματα αδειοδότησης για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες
  • 1.083 αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ
  • 453 αποφάσεις για επιβολή προστίμων
  • 2.567 τηλεδιασκέψεις (μέσω e:Presence.gov.gr)

Οι καταγγελίες που διαχειρίστηκε η ΕΕΤΤ

Ειδικότερα, αναφορικά με τα γραπτά αιτήματα – καταγγελίες, βάσει των στοιχείων της Έκθεσης Πεπραγμένων πέρσι ο Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ) της ΕΕΤΤ διαχειρίστηκε συνολικά περίπου 15.000. Περίπου 12.000 αφορούσαν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με κυριότερο θέμα την αμφισβήτηση χρεώσεων σε λογαριασμούς, ενώ περίπου 3.000 σχετίζονταν με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και κυρίως, την καθυστέρηση επίδοσης.

Το 2019 ο ΤΕΚ της ΕΕΤΤ διαχειρίστηκε και πάλι συνολικά περίπου 15.000 γραπτά αιτήματα/καταγγελίες, ωστόσο, η κατανομή μεταξύ των δύο αγορών που είναι αρμόδια η Επιτροπή ήταν διαφορετική καθώς το 98% αφορούσε σε θέματα τηλεφωνίας και Διαδικτύου και μόλις το 2% σε ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενώ πέρσι το αντίστοιχα ποσοστά ήταν 80% και 20%.

Όσο αφορά τις καταγγελίες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, το 60% αφορούσε τη συνδυαστική σταθερή υπηρεσία, 16% την κινητή τηλεφωνία και 13% τις υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης.

Στη σταθερή τηλεφωνία το 52% των καταγγελιών αφορούσε αμφισβήτηση χρεώσεων λογαριασμού, 19% μη αποκατάσταση βλάβης, 9% Άρνηση / Καθυστέρηση παροχής σύνδεσης / Υπηρεσίας και 9% αυθαίρετη ενεργοποίηση.

Στην κινητή τηλεφωνία το 67% των καταγγελιών ήταν για χρεώσεις λογαριασμών, ενώ το 9% αφορούσε αυθαίρετη ενεργοποίηση.

Στις υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης το 81% των καταγγελιών αφορούσε τις χρεώσεις και το 18% αυθαίρετη εγγραφή στην υπηρεσία.

Share.

Comments are closed.