Η Ε.Ε. επενδύει 2 δισ. ευρώ για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης

0

Τρία προγράμματα στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Ευρώπη» ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσδιορίζοντας τους στόχους και τους ειδικούς θεματικούς τομείς που θα λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,98 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για στρατηγικές επενδύσεις που χαρακτηρίζονται από την Επιτροπή καθοριστικής σημασίας για να επιτευχθούν οι στόχοι προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» που αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης και στην εισαγωγή ψηφιακών λύσεων στην αγορά προς όφελος των πολιτών, του δημοσίου και των επιχειρήσεων.

Το κύριο πρόγραμμα ύψους 1,38 δισ. ευρώ, θα εστιάσει τις επενδύσεις στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), του υπολογιστικού νέφους και των χώρων δεδομένων, των κβαντικών επικοινωνιακών υποδομών, των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, έως το τέλος του 2022.

Παράλληλα με αυτό το κύριο πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο ακόμα ειδικά προγράμματα εργασίας: το πρώτο επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με προϋπολογισμό ύψους 269 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2022. Το δεύτερο επικεντρώνεται στη δημιουργία και τη λειτουργία του δικτύου των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, με προϋπολογισμό ύψους 329 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του 2023.

Ειδικότερα το κύριο πρόγραμμα εργασίας θα περιλαμβάνει επενδύσεις, όπως:

Ανάπτυξη κοινών χώρων δεδομένων (π.χ. χώροι δεδομένων για τη μεταποίηση, την κινητικότητα και τη χρηματοδότηση) που θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων (ΜΜΕ) και νεοφυών επιχειρήσεων, και για τον δημόσιο τομέα, καθώς και την ανάπτυξη ομοσπονδιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Δημιουργία εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού για λύσεις που βασίζονται στην ΤΝ, προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση αξιόπιστης ΤΝ (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης από ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις) για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. ανάπτυξη εγκαταστάσεων δοκιμών τεχνητής νοημοσύνης για την υγεία και για έξυπνες πόλεις και κοινότητες).

Ανάπτυξη ασφαλούς υποδομής κβαντικής επικοινωνίας για την ΕΕ (EuroQCI) που θα προσφέρει υψηλή ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

Σχεδιασμός και παροχή μεταπτυχιακών μαθημάτων σε βασικές προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων δράσεων όπως οι κύκλοι εντατικών ψηφιακών μαθημάτων για τις ΜΜΕ, όπως ανακοινώθηκε στο θεματολόγιο δεξιοτήτων του 2020 και στη στρατηγική για τις ΜΜΕ·

Σύσταση, λειτουργία και εξελισσόμενη και συνεχής συντήρηση ψηφιακών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των λύσεων για τη στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα).

Στο πρόγραμμα εργασίας για την κυβερνοασφάλεια προβλέπονται επενδύσεις στην ανάπτυξη προηγμένου εξοπλισμού, εργαλείων και υποδομών δεδομένων για την κυβερνοασφάλεια. Θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη και η βέλτιστη χρήση των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, θα προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και θα διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση λύσεων αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα δημοσιευθούν έως το τέλος Νοεμβρίου και περισσότερες προσκλήσεις θα δημοσιευθούν το 2022. Τα προγράμματα εργασίας θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω επιχορηγήσεων και δημόσιων συμβάσεων.

Share.

Comments are closed.