Σε νέες περιπέτειες το UFBB

0

H ΔΕΗ προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέσει (μεθαύριο Δευτέρα) προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά του αποκλεισμού της από τη διαγωνιστική διαδικασία για το ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Ultra-Fast Broadband (UFBB) συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αν την κερδίσει εκτιμάται ότι θα αντιδράσουν με προσφυγές ο ΟΤΕ και η κοινοπραξία των Grid Telecom – Τέρνα Ενεργειακή, οι δύο φορείς δηλαδή που σύμφωνα με την Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του εν λόγω Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κατέθεσαν έγκυρες προσφορές οι οποίες και ανοίχτηκαν ήδη στο τεχνικό τους σκέλος.

Αν η ΔΕΗ δεν δικαιωθεί από την ΑΕΠΠ έχει τη δυνατότητα να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και αυτό σημαίνει ένα τουλάχιστον 6μηνο για να βγει η οριστική απόφαση.

Με άλλα λόγια το ήδη σε καθυστέρηση UFBB θα αργήσει περαιτέρω να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης με κίνδυνο ακόμα και την απώλεια των 300 εκατ. ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί για τη χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (που παρατείνεται έως το 2023).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η ΔΕΗ εισήλθε στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) ένα λεπτό και λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις δύο το μεσημέρι, ώρα που έληγε η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών στις 17 Σεπτεμβρίου για το σημαντικό αυτό έργο ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές που δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον (περίπου 750.000 συνδέσεις).

Το αποτέλεσμα ήταν να μην προλάβει να ολοκληρώσει την κατάθεση της προσφοράς της και να συνεχίσει η διαδικασία με τις δύο έγκαιρα κατατεθειμένες προσφορές. Ωστόσο, πηγές από την επιχείρηση ηλεκτρισμού, επιμένουν ότι μέχρι το πέρας της προθεσμίας είχαν κατατεθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα, κάτι που, καθώς πρόκειται για ηλεκτρονική διαδικασία, δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι με υπογραφή του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρου Λιβάνιου (13.10.21) έχουν εγκριθεί τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού όσο αφορά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών προσφορών των δύο υποψηφίων αναδόχων και μένει να οριστεί το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, αφού παρέλθει (τη Δευτέρα) το 10ήμερο μέσα στο οποίο όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται να προσφύγει κατά της διαδικασίας.

Το UFBB αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδίου της ΔΕΗ για την είσοδό της στις τηλεπικοινωνίες με τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών πάνω στα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Η διοίκηση της επιχείρησης για τη νέα αυτή δραστηριότητα έχει εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο με επενδύσεις της τάξεως των 680 εκατ. ευρώ την ερχόμενη πενταετία.

Για τη χρηματοδότησή του συζητά με τις Τράπεζες Πειραιώς και Alpha, ενώ έχει συμπεριλάβει ειδική πρόβλεψη στη Σύμβαση Αγοράς Μετοχών (Share Purchase Agreement – SPA) του ΔΕΔΔΗΕ από την MSCIF Dynami BidCo.

Βάσει του σχετικού εδαφίου της Σύμβασης μετά την υπογραφή του η ΔΕΗ θα διαπραγματευτεί με τον αγοραστή του ΔΕΔΔΗΕ μια συμφωνία που θα διέπει τους όρους υπό τους οποίους η ΔΕΗ θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις υποδομές διανομής για τους σκοπούς ανάπτυξης του δικτύου του οπτικών ινών.

Share.

Comments are closed.