Η ΚτΠ αναζητά σύμβουλο για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης

0

Σε δημόσια διαβούλευση για 15 μέρες έθεσε η Κοινωνία της Πληροφορίας την προκήρυξη για το έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την οριζόντια εποπτεία και συντονισμό της εφαρμογής Διαλειτουργικότητας των Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την οριζόντια εποπτεία και το συντονισμό της συνολικής παρέμβασης «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας και Διαλειτουργικότητας Συστημάτων για την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω δύο Συμφωνιών-Πλαίσιο (ΣΠ):

  • ΣΠ1: «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης»
  • ΣΠ2: «Παροχή Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης»

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής (Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε) και του Κυρίου του Έργου (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) στην προετοιμασία των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών, καθώς και στη διαχείριση και στην οριζόντια εποπτεία και συντονισμό των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων των δύο Συμφωνιών – Πλαίσιο ΣΠ1 και ΣΠ2, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή υλοποίησή τους.

Ο Προϋπολογισμός έργου – εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 558 χιλ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Share.

Comments are closed.