ΕΕΤΤ: τα ευρήματα της Έκθεσης Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021

0

Αυξήθηκε το 2020 σε σχέση με το 2019, αλλά ακόμα παραμένει σε μη ικανοποιητικό επίπεδο, η μέση ταχύτητα σύνδεσης στο internet (ροή καθόδου 27,01 Mbps και ανόδου 4,69 Mbps) σύμφωνα την Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2020-2021 που δημοσιοποίησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η αύξηση αποδίδεται στην μεγαλύτερο αριθμό συνδρομητών δικτύων νέας γενιάς (VDSL, FTTΗ). Αναλυτικότερα, τα βασικότερα συμπεράσματα για την κατάσταση του ανοικτού διαδικτύου στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς Μάιος 2020 – Απρίλιος 2021 σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ έχουν ως εξής:

Η εφαρμογή του διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου (ΕΚΑΔ) συνέβαλε στην αύξηση του ενδιαφέροντος από πλευράς των τελικών χρηστών για έλεγχο της ταχύτητας, όπως αποτυπώνεται και στην αύξηση των μετρήσεων στην πλατφόρμα ΥΠΕΡΙΩΝ της ΕΕΤΤ. Από την ανάλυση των μετρήσεων αυτών παρατηρήθηκε συνολικά αύξηση 34,83% για τη μέση τιμή και 29,47% για τη μεσαία τιμή ταχύτητας στη ροή καθόδου ενώ στη ροή ανόδου, αύξηση 44,02% και 337,88% αντίστοιχα.

Το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΑΔ, με έμφαση στην ενημέρωση για τις ταχύτητες και με ελέγχους σε παρόχους και σημεία πώλησης. Επίσης, αναμένεται να ξεκινήσει νέο έργο αναβάθμισης της πλατφόρμας ΥΠΕΡΙΩΝ, με κύριους στόχους τη βελτίωση της ακρίβειας μέτρησης και των στατιστικών που είναι δημόσια διαθέσιμα στο κοινό.

Η δυνατότητα των συνδρομητών για διεκδίκηση αποζημιώσεων ή επανορθώσεων από τους παρόχους σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις από την ελάχιστη ταχύτητα (στα σταθερά δίκτυα) και τη μέγιστη ταχύτητα (στα κινητά δίκτυα), σε σύγκριση με τα αναφερόμενα στους όρους των συμβολαίων, δεν αντανακλάται μέχρι στιγμής σε αύξηση των παραπόνων στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της ΕΕΤΤ.

Ωστόσο, καθώς η ΕΕΤΤ αποτελεί το δεύτερο ή τρίτο επίπεδο υποβολής παραπόνων, χρειάζεται καλύτερη καταγραφή των παραπόνων σε πρώτο επίπεδο από τους παρόχους.

Αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους περιορισμούς ταχύτητας – που επιβάλλονται πλέον σε πολύ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων (περιλαμβανομένων προγραμμάτων με «απεριόριστα» δεδομένα), σε 4G routers, καθώς και σε προγράμματα δορυφορικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο – ώστε να γίνεται κατάλληλη ενημέρωση από τους παρόχους και οι καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς το προϊόν το οποίο αγοράζουν.

Σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους παρόχους στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή αποφάσεις δικαστηρίων, κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται μείωση του αριθμού ιστοσελίδων με παράνομα τυχερά παιχνίδια, αλλά αύξηση ιστοσελίδων που μπλοκάρονται λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα για τη διατήρηση της ακεραιότητας και ασφάλειας του δικτύου ως επί το πλείστον λαμβάνονται για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων. Γενικά εφαρμοζόμενη πρακτική για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων είναι το φιλτράρισμα της κίνησης, με αυτόματους μηχανισμούς αναγνώρισης κακόβουλης κίνησης.

Μικρός αριθμός μέτρων λαμβάνεται για την αποτροπή χρήσης ταυτότητας άλλου προσώπου (spoofing), ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), ή μηνυμάτων ή ιστοσελίδων για την κακόβουλη συλλογή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών, αξιοσημείωτο είναι ότι η τηλεόραση μέσω διαδικτύου (IPTV) παρέχεται πλέον από τους περισσοτέρους παρόχους ως απλή OTT υπηρεσία, παρόμοια με άλλες πλατφόρμες τηλεόρασης (Youtube, Netflix, κ.λπ.).

Σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση τερματικού εξοπλισμού, όπως περιορισμοί που έχουν εντοπιστεί στη χρήση modem/router με δυνατότητα VoIP από το εμπόριο, η εξέταση συνδέεται με τον ορισμό του σημείου τερματισμού δικτύου από την ΕΕΤΤ. Το θέμα αυτό είχε τεθεί πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, και αναμένονται τα αποτελέσματά της και πιθανόν η σύνταξη σχετικού κανονισμού.

Επίσης, η αύξηση της συνδεσιμότητας μέσω IPv6 θα διευκολύνει τη μείωση της χρήσης του CG-NAT και των περιορισμών που αυτή συνεπάγεται.

Ο αριθμός των υπηρεσιών – εφαρμογών διαφοροποιημένης χρέωσης κυμαίνεται στα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Νέο στοιχείο ήταν η παροχή δωρεάν πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και στις πλατφόρμες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο του υπουργείου Παιδείας. Παρόμοιες παροχές έγιναν και σε άλλες χώρες και η πρακτική αυτή δεν αντιμετωπίστηκε ως διακριτική μεταχείριση.

Σχετικά με τη διαφάνεια και την ενημέρωση των τελικών χρηστών, το νέο στοιχείο ήταν η δημοσίευση από τους παρόχους κινητής διαδραστικών «χαρτών ταχυτήτων», μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση βάσει διεύθυνσης και να ενημερωθεί για την ταχύτητα στην περιοχή που τον ενδιαφέρει.

Η ρύθμιση αυτή αυξάνει σημαντικά τη διαφάνεια, παρέχοντας ενημέρωση για τις ταχύτητες κινητής σε όλη την Ελλάδα.

Share.

Comments are closed.