Προσφορά από Space Hellas – Wind για το Ηλεκτρονικό Πινάκιο

0

Η κοινοπραξία των Space Hellas – Wind κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά για το έργο «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)», προϋπολογισμού 19,2 εκατ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός γίνεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Wind συμμετέχει σε διαγωνισμό έργου ψηφιοποίησης καταθέτοντας προσφορά. Το αντικείμενο του έργου Ηλεκτρονικό Πινάκιο αποτελείται από δύο κύριες δράσεις:

Σκοπός της 1ης Δράσης: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα», είναι η εισαγωγή́ και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα σκοπός είναι η ποιοτική́ αναβάθμιση του έργου της Δικαιοσύνης, ειδικά́ στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση ευάλωτων μαρτύρων (ανήλικοι) ή μαρτύρων που έχουν υποστεί εκφοβισμό́ (κακοποιημένες γυναίκες) και η δια ζώσης παρουσίας τους στο δικαστήριο ενδέχεται να διαταράξει την ψυχική́ τους υγεία και να επηρεάσει την διαδικασία διεξαγωγής της δίκης. Επιπρόσθετα η χρήση της τηλεδιάσκεψης θα επιταχύνει το ανακριτικό́ έργο καθώς και την εξυπηρέτηση των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής.

Σκοπός της 2ης Δράσης «Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων» είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εμπλεκομένων στις δικαστικές διαδικασίες στις αίθουσες των Δικαστηρίων της χώρας και ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δικαιοσύνης και αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των Δικαστηρίων.

Share.

Comments are closed.