Παρασκευή, 31 Μαρτίου

To Galaxy ERP & Retail στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

0

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση του Galaxy της Epsilon SingularLogic στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, για την ενιαία παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων και διαδικασιών της, που αφορούν στην Οικονομική Διαχείριση, στη Διαχείριση Παραγγελιών και Προμηθειών, στις εγκριτικές ροές, καθώς και στην πληροφόρηση. Παράλληλα, το Μουσείο λειτουργεί τα Πωλητήρια που απευθύνονται στους επισκέπτες του, για πωλήσεις καταλόγων και ειδών γενικότερα που πλαισιώνουν την παρουσίαση των εκθέσεων κ.ά., με το Galaxy Retail.

Η Εθνική Πινακοθήκη περικλείει στις συλλογές της περισσότερα από 20.000 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και άλλων μορφών τέχνης και αποτελεί το θησαυροφυλάκιο της νεότερης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ επιπλέον διαθέτει μία αξιόλογη συλλογή δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής.

Το έργο υλοποιήθηκε εντός ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος δύο μηνών, ικανοποιώντας όλες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Μουσείου, από τους εξειδικευμένους συμβούλους της CBS – Computing Business Solutions, πιστοποιημένου Business Partner της Epsilon SingularLogic, που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, με την άψογη συνεργασία των στελεχών της Εθνικής Πινακοθήκης.

Η Εθνική Πινακοθήκη μέσω του Galaxy ERP έχει αυτοματοποιήσει και οργανώσει τις διαδικασίες της, έχοντας τον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών της, εξοικονομώντας σημαντικό λειτουργικό χρόνο και κόστος. Με το Galaxy Retail διασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία των POS με το ERP, για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων, την εξάλειψη λαθών, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών της.

«Η βέλτιστη διαχείριση της λειτουργίας της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου ήταν για εμάς υψίστης σημασίας. Η επιλογή του λογισμικού και της Computing Business Solutions για την ψηφιακή μας αναβάθμιση, μας δικαίωσε. Σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα αποκτήσαμε ένα εύχρηστο και ολοκληρωμένο λογισμικό το οποίο συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία μας. Παρέχει ακριβείς αναφορές και στατιστικές αναλύσεις για να λαμβάνουμε αποτελεσματικές αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι και επεκτάσιμο, ώστε να μπορεί να καλύπτει τις μελλοντικές μας ανάγκες.»

Share.

Comments are closed.