Συνεργασία της Συμμετοχές 5G με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

0

H Συμμετοχές 5G και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος ανακοινώνουν την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο πλαίσιο της διαμόρφωσης οικοσυστήματος για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών νέας γενιάς στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της σύμπραξης, επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στο Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» και εταιρείες-τεχνοβλαστοί του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος θα μπορούν να εξετάζονται από τη Συμμετοχές 5G για ενδεχόμενη χρηματοδότηση από το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός.

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος συμμετέχει με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που θα συμβάλλει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων που επιλέγονται, στο πλαίσιο προγραμμάτων επιτάχυνσης ή θερμοκοιτίδας, παρέχοντας μεταξύ άλλων:

  • Δυνατότητα αξιοποίησης των δοκιμαστικών 5G τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει αναπτύξει το Κέντρο μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα 5GENESIS, EVOLVED-5G και 5GDRONES.
  • Ανάπτυξη test beds με σκοπό την τεχνική δοκιμή εφαρμογών, υπηρεσιών ή τεχνολογιών των επιχειρήσεων που επιλέγονται (σε συνεργασία με τη Συμμετοχές 5G).
  • Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές βάσεις γνώσης και κέντρα αριστείας & καινοτομίας όπως το ahedd, Digital Innovation Hub και τo Τεχνολογικό Πάρκο του Κέντρου.

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και η Συμμετοχές 5G θα ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε θέματα τεχνολογίας, επιστήμης και καλών πρακτικών δίνοντας έμφαση στα ανοιχτά μοντέλα καινοτομίας, καθώς και σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη οικοσυστήματος επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία των δύο οργανισμών επιδιώκονται ποικίλες δραστηριότητες, όπως:

  • Παροχή καθοδήγησης και συμβουλών προς τις επιχειρήσεις.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων και workshops από προσωπικό της Συμμετοχές 5G ή εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει το Φαιστός, προς το ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
  • Σεμινάρια και workshopsγια προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πάνω στην επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, το marketing και την οργάνωση πωλήσεων.
  • Προώθηση συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων, του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και της βιομηχανίας.
  • Δικτύωση των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει το Φαιστός με ερευνητικούς συνεργάτες του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, καθώς και δημιουργία και υποστήριξη τμημάτων έρευνας και καινοτομίας (R&D) των επιχειρήσεων αυτών.
  • Δικτύωση με ταμεία επενδυτικών κεφαλαίων και ιδιώτες επενδυτές.

Η Συμμετοχές 5G A.E., θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχειρίζεται το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός και σηματοδοτεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την υποστήριξη ενός ακμάζοντος 5G οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Το Ταμείο Φαιστός υποστηρίζει επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με το 5G και αποτελεί μια αποτελεσματική γέφυρα μεταξύ Δημόσιων και Ιδιωτικών Επενδύσεων, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία του κάθε τομέα. Προσφέρει μοναδικές δυνατότητες και, μέσω της εστίασης στην αγορά 5G, το Φαιστός είναι στη βέλτιστη θέση για να προσφέρει αξιοσημείωτες αποδόσεις και εθνική οικονομική ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στo website στη διεύθυνση www.5gventures.gr, στο Twitter στον λογαριασμό @5GVenturesSA και στο LinkedIn στη σελίδα https://www.linkedin.com/company/5gventures.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας με περίπου 180 Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και περισσότερα από 500 άτομα ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται σε έργα χρηματοδοτούμενα από κρατικά κονδύλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς και τη Βιομηχανία. Στο Κέντρο λειτουργούν πέντε ανεξάρτητα Ινστιτούτα που επικεντρώνουν την έρευνά τους σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στo website στη διεύθυνση http://www.demokritos.gr και στο Twitter στον λογαριασμό @NCSR_Demokritos.

Share.

Comments are closed.