Ταμείο Ανάκαμψης: φιλόδοξο σχέδιο με 4,6 δισ. ευρώ σε ψηφιακά έργα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, στο οποίο σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης έχουν προβλεφθεί 4,6 δισ. ευρώ για ψηφιακά έργα.

Όπως είπε ως συνέπεια των 455 έργων που σχεδιάζονται θα δημιουργηθούν 180.000 θέσεις εργασίας και θα αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 7% έως το 2026.

Συνολικά στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) για την περίοδο 2021-2026 η Ελλάδα θα έχει στη διάθεσή της 17,8 δισ. ευρώ υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και 12,7 δισ. ευρώ ως δάνεια.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο της Ελλάδας με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό RRF. Στην ανάλυση της Επιτροπής εξετάστηκε κατά πόσο οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις του σχεδίου της Ελλάδας στηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό της, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά της.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του σχεδίου από την Επιτροπή, το 23% των συνολικών κονδυλίων της Ελλάδας διατίθεται στην ψηφιακή μετάβαση. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του 20% που απαιτείται από τον κανονισμό RRF. Τα μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές όπως δίκτυα 5G και οπτικών ινών, μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και μέσω ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Το στοίχημα πλέον είναι η υλοποίηση των έργων μέσα στο ασφυκτικό χρονικό περιθώριο των 5 ετών που έχει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Share.

Comments are closed.