Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου

Εννέα εταιρείες για το έργο της απλούστευσης των διαδικασιών στο Δημόσιο

0

Μεγάλη είναι η συμμετοχή στο διαγωνισμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13,142 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Προσφορά κατέθεσαν 8 εταιρείες κυρίως παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και η Wind η οποία εισέρχεται πλέον και στα έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ειδικότερα πρόκειται για τις εταιρείες: Cosmos Business Systems, Diadikasia Business Consulting, European Profiles, Grant Thornton, KPMG, Planet, PriceWaterHouseCoopers, Wind και Ernst and Young.

Το έργο θα εκτελεστεί με συμφωνίες πλαίσιο (με έως 8 φορείς όπως ορίζεται) και αφορά την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών επιστημονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων από περιττές και παρωχημένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις.

Το αντικείμενο των συμφωνιών – πλαισίου αφορά αναλυτικότερα στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για δυο Θεματικές Περιοχές:

Η πρώτη καλύπτει έργα τα οποία αντιστοιχούν στους τομείς πολιτικής που θέτει κατά προτεραιότητα η Γενική Γραμματεία στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και βάσει των οποίων υπογράφει Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πολιτικής.

Η δεύτερη Θεματική Περιοχή θα επικεντρωθεί στην ποσοτική αποτύπωση των υφιστάμενων ή απλουστευμένων διαδικασιών ώστε να συμβαδίζει με την πολιτική για το Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας. Οι μετρήσεις διοικητικών βαρών θα γίνουν με συγκεκριμένη μεθοδολογία, κοινής ευρωπαϊκής αποδοχής, η οποία αποτελεί και το βασικό εργαλείο ποσοτικής αποτίμησης που χρησιμοποιεί η ελληνική δημόσια διοίκηση κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία (Impact Assessment).

Share.

Comments are closed.