Παρασκευή, 31 Μαρτίου

Ανάθεση έργου στη Lancom από τη ΔΕΘ-Helexpo

0

Στην Lancom ανατέθηκε από την ΔΕΘ-HELEXPO, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, το έργο «Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO για δύο έτη, από 17.04.2021 ΕΩΣ 16.04.2023 με δικαίωμα παράτασης για ένα έτος σύμφωνα με την προκήρυξη 066/29.03.2021».

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η Lancom θα παραδώσει:

  1. Μία κύρια σύνδεση στο Διαδίκτυο πλήρως συμμετρική μέσω οπτικής ίνας με ταχύτητα 5.000 Mbps στο κτίριο της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ στη Θεσσαλονίκη, με παροχή εφεδρικής σύνδεσης στο ίδιο κτίριο, ιδίων προδιαγραφών με την κύρια, με τελείως ανεξάρτητη όδευση, η οποία θα ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση βλάβης της κύριας σύνδεσης. Η ταχύτητα της σύνδεσης θα αυξάνεται στα 10.000 Mbps στις περιόδους των Γενικών Εκθέσεων.
  2. Μία κύρια σύνδεση στο Διαδίκτυο πλήρως συμμετρική μέσω οπτικής ίνας με ταχύτητα 2.000 Mbps στο κτίριο της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ στην Αθήνα.
  3. Κύκλωμα VPN χωρητικότητας 20 Mbps (Layer 2) μεταξύ των κτηρίων της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα θα παρασχεθούν όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και 24ωρης υποστήριξης των υπηρεσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 47.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Share.

Comments are closed.