Κοινοπραξία των ΟΤΕ – Intrasoft για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη

0

Κοινοπραξία των ΟΤΕ – Intrasoft (με υπεργολάβο μεταξύ άλλων εταιρειών την Byte) κατέθεσε προσφορά για το έργο του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη στο πλαίσιο του διαγωνισμού του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

Ειδικότερα το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών» συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης) αφορά στη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης και δραστηριότητας.

Ωστόσο, η προσφορά της κοινοπραξίας (η μοναδική που προσήλθε στη διαδικασία) δεν θα ανοίξει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) επί του αιτήματος αναστολής του διαγωνισμού.

Οι προσφεύγουσες εταιρείες οι οποίες έχουν τη στήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, προσέφυγαν αρχικά στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο έχει λάθος σχεδίαση, προκηρύσσεται ως έργο πληροφορικής, μην λαμβάνοντας υπόψη το τοπογραφικό χαρακτήρα που κυριαρχεί καθώς και ότι υπάρχουν περιορισμοί όσο αφορά τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Η ΑΕΠΠ δικαίωσε το ΤΕΕ ως προς τις επιλογές του στη διακήρυξη του έργου έτσι στη συνέχεια οι εταιρείες που διαφωνούν με τη διαδικασία προσέφυγαν στο ΣτΕ με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου περί αναστολής του διαγωνισμού να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Share.

Comments are closed.