Σε έργο ΙCT για τους eu-LISA και Frontex ο ΟΤΕ

0

Στην υλοποίηση έργου υποδομών και λύσεων ΙCT (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) για την υποστήριξη του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών, eu-LISA και Frontex, συμμετέχει ως μέλος κοινοπραξίας ο Όμιλος ΟΤΕ.

Ειδικότερα, η ένωση εταιρειών everis – Cancom – OTE – Sopra Steria ανέλαβε, έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό, την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου τεχνολογίας των δύο προαναφερόμενων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 442 εκατ. ευρώ και η μέγιστη διάρκειά του είναι εξαετής.

Μέσω του έργου η κοινοπραξία συμβάλει στους στόχους των euLISA και Frontex, σχεδιάζοντας και παρέχοντας την πλατφόρμα υποδομής ICT για τα υφιστάμενα και νέα κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα των Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους των δύο Οργανισμών για τα επόμενα χρόνια.

Στόχος του eu-LISA είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να συνεισφέρει ως εκτελεστικός εταίρος της Ε.Ε., εφαρμόζοντας τις σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, επεκτείνοντας παράλληλα το ρόλο του ως ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας στην παροχή υπηρεσιών ICT. Στόχος της Frontex, αντίστοιχα, είναι η ασφάλεια στην Ευρώπη, μέσω της αποτελεσματικής προστασίας των συνόρων της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του έργου, o Όμιλος ΟΤΕ έχει αναλάβει την προμήθεια δικτυακού υλικού και λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, τον έλεγχο, την υλοποίηση και την υποστήριξη της δικτυακής υποδομής των υφιστάμενων και νέων πληροφοριακών συστημάτων των δύο ευρωπαϊκών Οργανισμών. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών του Ομίλου ΟΤΕ από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Αθήνα, αλλά και με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του euLISA στο Στρασβούργο και της Frontex στη Βαρσοβία.

Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ως μέλος της ένωσης εταιρειών everis – Cancom – OTE – Sopra Steria, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει την ευκαιρία να συμβάλει καθοριστικά σε ένα μεγάλο έργο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Η πολυετής εμπειρία μας στην υλοποίηση έργων υψηλής τεχνογνωσίας στον τομέα των δικτυακών υποδομών, σε συνδυασμό με τις καινοτόμες λύσεις πληροφορικής που διαθέτουμε, μας καθιστούν συνεργάτη επιλογής για κάθε επιχείρηση ή Οργανισμό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θέλει να ενισχύσει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά του στη νέα ψηφιακή εποχή. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε ένα κόσμο καλύτερο για όλους».

Share.

Comments are closed.