Μιχάλης Τσαμάζ: ανθεκτικές οι επιδόσεις του ΟΤΕ το 2020

0

Με μείωση 1,3% στα έσοδα (3.258,9 εκατ. ευρώ έναντι 3.303 εκατ.) και 0,5% (1.223,6 εκατ. από 1.230,1 εκατ.) στα προσαρμοσμένα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) έκλεισε για τον όμιλο ΟΤΕ το 2020, μια δύσκολη χρονιά.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της περσινής χρήσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ σημείωσε πως «κλείσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά καταγράφοντας ανθεκτικές επιδόσεις, παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης στους πελάτες μας, τον τουρισμό και την ελληνική οικονομία γενικότερα. Πετύχαμε τους στόχους μας και ανταποκριθήκαμε στις δεσμεύσεις μας αναφορικά με την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους μας».

Σύμφωνα με τον κ. Τσαμάζ «το 2020 ήταν μια χρονιά εντυπωσιακών επιτευγμάτων που θα επιτρέψουν στον ΟΤΕ να συνεχίσει να αποδίδει στο μέγιστο. Η μεταφορά των δραστηριοτήτων της πρώτης γραμμής σε θυγατρικές του Ομίλου και τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα οποία υιοθέτησαν περισσότεροι από 1.300 εργαζόμενοι, ενισχύουν την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του οργανισμού. Πετύχαμε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση των δραστηριοτήτων μας στη σταθερή της Ρουμανίας. H συνεχής ανάπτυξη υποδομών FTTH (δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι) η εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G αμέσως μετά τη δημοπρασία για το φάσμα 5G, καθώς και η ανανέωση για 3 χρόνια των δικαιωμάτων μετάδοσης των UEFA Champions League και Europa League, ισχυροποιούν τη θέση μας στη σταθερή, την κινητή και τη συνδρομητική τηλεόραση αντίστοιχα, βασικούς στρατηγικούς τομείς για τον ΟΤΕ.»

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις για την πορεία της φετινής χρονιάς ο όμιλος ΟΤΕ αναμένει μια προοδευτική αλλά μετρημένη επιστροφή σε καλύτερες λειτουργικές συνθήκες και αύξηση εσόδων, από το Β’ εξάμηνο του έτους και μετά καθώς ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σταδιακά, ο ρυθμός υλοποίησης εμβολιασμών επιταχύνεται, θα αίρονται οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και θα επανέρχονται τα ταξίδια και ο τουρισμός.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα εξορθολογισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, για να στηρίξει την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές σταθερής και κινητής.

Σημειώνεται ότι από την αποχώρηση των περίπου 1.300 εργαζομένων από τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα το 2020 και στις αρχές του 2021, εξοικονομούνται σε επίπεδο έτους περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Για το 2021, η διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους περίπου 550 εκατ., και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 575 εκατ. περίπου. Η πώληση της σταθερής στη Ρουμανία, η οποία ανακοινώθηκε το Νοέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό του 2021.

Στα υπόλοιπα στοιχεία, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε μετόχους της εταιρείας ήταν 411 εκατ. (αύξηση 5,9%) τα βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,5659 ευρώ έναντι 0,7070 ευρώ (μείωση 20%), οι προσαρμοσμένες ταμειακές ροές 655,9 εκατ. (αύξηση 38,5%) τα κέρδη προ φόρων 283,1 εκατ. έναντι 409,4 εκατ. το 2019, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 544,3 εκατ. έναντι 546,7 εκατ. (μείωση 0,4%) ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός 1.034 εκατ. ευρώ (μείωση 1,2%) και τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά 521,6 εκατ. (μειωμένα 51%).

Στην Ελλάδα τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής το 2020 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα 2.939,7 εκατ. (-0,1%) ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής μειώθηκαν 4,3% στα 913,6 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Cosmote πέρσι απώλεσε από την περιαγωγή περί τα 22 εκατ. ευρώ.

Το Δ’ τρίμηνο του 2020, η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο κινητής αυξήθηκε 46% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, η μέση μηνιαία χρήση αυξήθηκε κατά 40% σε σχέση με πέρσι και έφτασε τα 4,5 GB ανά συνδρομητή.

Η διοίκηση του ΟΤΕ θα προτείνει για φέτος στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,68 ευρώ (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή (έναντι 0,55 ευρώ πέρσι) ή συνολικού ποσού 313 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή της πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους, που ξεκίνησε το 2018, λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το αντίστοιχο έτος, ως βάση υπολογισμού της συνολικής αμοιβής των μετόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η βάση υπολογισμού της συνολικής αμοιβής των μετόχων το 2021 θα λάβει υπόψη τις προβλέψεις των ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2021.

Με βάση την τρέχουσα πρόβλεψη για το 2021, οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε 480 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania) με το ποσό που υπολείπεται από το μέρισμα, περίπου 167 εκατ. ευρώ ή το 35% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της πολιτικής αμοιβών να προτείνεται για την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών υπό το ισχύον πρόγραμμα.

Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, προσελκύοντας 59 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο Δ τρίμηνο. Στο τέλος του έτους, 945 χιλιάδες συνδρομητές είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, μια αύξηση 27,4% σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Η διείσδυση των οπτικών ινών ανέρχεται πλέον στο 44% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, μια αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση, ενώ υπάρχει αρκετό περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη. Με τους πελάτες να υιοθετούν όλο και περισσότερο υπηρεσίες FTTH ή Vectoring, το ποσοστό των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 14% των συνδέσεων οπτικών ινών και συνεχίζει να αυξάνεται.

Share.

Comments are closed.