Η Specisoft ανέπτυξε μια νέα υπηρεσία στην επιλογή χαρτοφυλακίου μετοχών διεθνών χρηματιστηρίων

0

Μία νέα υπηρεσία στην Επιλογή Χαρτοφυλακίου Μετοχών Διεθνών Χρηματιστηρίων, παράλληλα με την πώληση του λογισμικού FUND PS, ανέπτυξε η Specisoft.

Πρόκειται για λογισμικό και υπηρεσίες, για την επιλογή Χαρτοφυλακίου μετοχών, για τις μετοχές που περιλαμβάνονται στους δείκτες S&P500 και EUROXX600. H Specisoft προμηθεύεται τα δεδομένα από διεθνή data Provider.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες που ανέπτυξε η Specisoft είναι η δημιουργία χαρτοφυλακίων μετοχών, διαφόρων επενδυτικών profile & προσανατολισμών, καθώς και η ανάλυση και αξιολόγηση κάθε εταιρείας που συμμετέχει στους ως άνω χρηματιστηριακούς δείκτες. Το επιστημονικό υπόβαθρο, επί του οποίου έγινε Βιομηχανική έρευνα (όπως αυτή ορίζεται), και εξήχθησαν κανόνες επιλογών με την χρήση και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, είναι Θεωρία Χαρτοφυλακίου του H. Markowitz και του ομώνυμου μετώπου.

Επίσης, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες σε Risk Management, όπως είναι ο ‘’κύκλος του Χρηματιστηρίου’’: Διάγραμμα που δείχνει την φάση του κύκλου αποδόσεων – Ρίσκων για τα ανωτέρω δεδομένων των χρηματιστηρίου καθώς και η καμπύλη που δείχνει το σε ποια επίπεδα ρίσκου και με τι ποσοστό, συμμετέχει μια μετοχή σε ένα χαρτοφυλάκιο κ.α.

Share.

Comments are closed.