Συνεργασία JCC Payment Systems και CloudLayer8 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές

0

Η CL8 και η JCC συνεργάζονται για να προσφέρουν αξία στις επιχειρήσεις «ψηφιοποιώντας» τη διαδικασία υπογραφής. Η λύση SigningHub έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποστέλλουν, ελέγχουν, εγκρίνουν και υπογράφουν τα επιχειρηματικά τους έγγραφα. Παρέχει εύκολη πρόσβαση σε έγγραφα υπογραφής αποτελεσματικά και με ασφάλεια χρησιμοποιώντας εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, εξοικονομώντας τεράστιο χρόνο και χρήματα στους οργανισμούς.

Η υπογραφή εγγράφων με χειρόγραφη υπογραφή δεν είναι αποτελεσματική και πρακτική σήμερα, όταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ο μόνος δρόμος προς την επιτυχία. Οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι το μέλλον.

Το SigningHub χρησιμοποιεί εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που εκδίδει η JCC, για να εγγυηθεί τη νομική ισχύ, την ιχνηλασιμότητα και να πιστοποιήσει ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα υπογράφονται από ένα συγκεκριμένο άτομο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, και χωρίς να γίνουν αλλαγές εγγράφων. Οι ηλεκτρονικές υπογραφές που εκδίδει η JCC είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό eIDAS (ΕU 910/2014) και αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομικά ισοδύναμες με τις χειρόγραφες υπογραφές.

Οι χρήστες του SigningHub μπορούν να ελέγχουν και να υπογράφουν έγγραφα από οποιαδήποτε τοποθεσία, σε οποιαδήποτε συσκευή και οποιαδήποτε ώρα. Η λειτουργικότητα περιλαμβάνει προηγμένες ροές εργασιών εγγράφων (advanced document workflows), μαζική υπογραφή πολλαπλών εγγράφων (bulk signing of multiple documents), έγκριση εγγράφων (documents approval) και παρακολούθηση κατάστασης (status tracking). Οι οργανισμοί έχουν την επιλογή να ενσωματώσουν τη λειτουργία SigningHub εύκολα μέσα στη δική τους επιχειρηματική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας ένα πλήρες σύνολο εφαρμογών προγράμματος διασύνδεσης (APIs).

H CL8 είναι το μοναδικό ανεξάρτητο υπερσύγχρονο Data Center στην Κύπρο που προσφέρει πρωτοποριακές Data Center και Cloud υπηρεσίες.

Η JCC Payment Systems είναι ο κορυφαίος Πάροχος Υπηρεσιών Ψηφιακών Πληρωμών και ο πρώτος Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (Qualified Trust Service provider (QTSP)) στην Κύπρο βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού eIDAS, προσφέροντας εγκεκριμένα πιστοποιητικά για ηλεκτρονικές υπογραφές για φυσικά πρόσωπα και για φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με νομικό πρόσωπο, καθώς και εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες για νομικά πρόσωπα. Η JCC συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή λίστα των Εγκεκριμένων Παρόχων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (EU Trusted List) από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Share.

Comments are closed.