Υστερούν στις εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες οι γυναίκες στην Ευρώπη

0

Οι Ευρωπαίες είναι λιγότερο πιθανό να εργάζονται στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών ή να έχουν σχετικές δεξιότητες, σύμφωνα και με τη νεότερη αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) που αξιολογεί τις επιδόσεις των κρατών μελών στη χρήση του διαδικτύου, στις δεξιότητες των χρηστών του διαδικτύου, καθώς και στις ειδικές δεξιότητες και στην απασχόληση, βάσει 12 δεικτών.

Βάσει του πίνακα αποτελεσμάτων στην ΕΕ μόνο το 18 % των ειδικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών είναι γυναίκες.

Η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία και οι Κάτω Χώρες φιλοξενούν κάποιες από τις πλέον δραστήριες γυναίκες της ψηφιακής οικονομίας. Ωστόσο, οι γυναίκες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία μέσω της απασχόλησής τους, της χρήσης του διαδικτύου ή των δεξιοτήτων τους.

Όπως επίσης σημειώνεται οι γυναίκες έχουν πρωτοστατήσει σε καινοτομίες όπως οι υπολογιστικοί αλγόριθμοι και ο προγραμματισμός, που ήταν καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο της ψηφιακής τεχνολογίας. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, έχουν μικρότερες πιθανότητες σε σύγκριση με τους άνδρες να διαθέτουν εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες και να εργάζονται στον τομέα αυτό. Μόνο στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες παρατηρείται μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων, από 10,5 % το 2015 σε 7,7 % το 2019.

Share.

Comments are closed.