Τα μεγάλα έργα συνδεσιμότητας στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

0

Η δομημένη καλωδίωση στα κτήρια για να υποδεχθούν την οπτική ίνα, οι συνδεδεμένοι αυτοκινητόδρομοι, η διασύνδεση νησιών του Αιγαίου και οι μικροδορυφόροι είναι μερικά από τα έργα που περιλαμβάνει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025 (ΒΨΜ) η οποία πρόκειται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) καταρτίζει το επικαιροποιημένο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο. Θα περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη της χώρας για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit 2025, θα ενσωματώνει τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη των δικτύων 5G στη χώρα και θα παρουσιάζει το σχέδιο για την ανάπτυξη εφαρμογών σε οικονομικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα οι έξυπνες πόλεις καθώς και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things – IoT).

Μεταξύ άλλων η ΓΓΤΤ σχεδιάζει έργο εγκατάστασης υποθαλάσσιου δικτύου οπτικών ινών για τη διασύνδεση νησιών του Αιγαίου και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. ώστε το έργο αυτό να συμπεριληφθεί σε εκείνα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF) για την περίοδο 2021-2027.

Η πλέον σημαντική παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020» με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών επόμενης γενιάς σε όλη τη χώρα είναι το έργο Ultra-Fast Broadband (UFBB) συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με τη διαδικασία να είναι σε εξέλιξη με την εκτίμηση να είναι κατάθεση των προσφορών το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Στα νέα έργα που προωθούνται περιλαμβάνεται η εφαρμογή δομημένης καλωδίωσης σε κτήρια, προκειμένου να διευκολύνεται η εγκατάσταση οπτικών ινών σε κάθε σπίτι (Fiber readiness) και η ανάπτυξη μικροδορυφόρων. Το τελευταίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστοιχίας μικροδορυφόρων που θα εξυπηρετούν εφαρμογές τηλεπικοινωνιών και γεωεπισκόπησης για χρήση σε τομείς, όπως οι κυβερνητικές δορυφορικές υπηρεσίες, η χαρτογραφία, η ναυτιλία, η γεωργία ακριβείας, η τοπογραφία και η πολεοδομία καθώς και άλλους τομείς της οικονομίας. Το έργο των μικροδορυφόρων σχεδιάζεται να χρησιμοποιήσει τις υποδομές Fiber in the sky – EuroQCI, με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή ασφαλών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Οι μικροδορυφόροι, έργο που συζητείται τα τελευταία τουλάχιστον τρία χρόνια, θα υποστηρίζουν επίσης εφαρμογές και υπηρεσίες για την έρευνα και διάσωση, την επιτήρηση των συνόρων, την εθνική ασφάλεια, την πολιτική προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η κατασκευή του συστήματος των μικροδορυφόρων (διαστημικό και επίγειο τμήμα) αναμένεται να ενισχύσει τις ικανότητες της ελληνικής βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας.

Σημαντικό έργο είναι οι συνδεδεμένοι αυτοκινητόδρομοι. Προβλέπεται κάλυψη 5G σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας οι οποίοι ανήκουν στο core δίκτυο των λεγόμενων Trans-European Transport Networks (TEN-T) με στόχο τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής που θα εξυπηρετήσει τη Συνδεδεμένη και Αυτοματοποιημένη Κινητικότητα (CAM). Στη δράση περιλαμβάνεται όλο το κύριο οδικό δίκτυο που συνδέει τις βασικές υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια κλπ.) με τις βασικές πύλες εξόδου από τη χώρα.

Σε σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμάται ότι το 2025 το ετήσιο όφελος από την εισαγωγή των δικτύων 5G στις μεταφορές θα ανέλθει στα 8,3 δις. ευρώ για την ΕΕ, ενώ για τη χώρα το όφελος από την υλοποίηση των 5G δικτύων στις μεταφορές δύναται να συνεισφέρει σωρευτικά μέχρι το 2030 έσοδα ύψους 2,3 δις. εφόσον η σταδιακή ανάπτυξη του δικτύου ξεκινήσει το 2021.

Η δράση εκτιμάται, μεταξύ άλλων, ότι θα επιταχύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα θα βελτιώσει σημαντικά την παραγωγικότητα του κλάδου, θα μειώσει δραστικά τα ατυχήματα και θα περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Στα υπόλοιπα έργα της ομάδας αυτής περιλαμβάνονται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, με έμφαση τις ΜΜΕ / Advanced 5G / FTTx productivity readiness με στόχο να βοηθήσει τους φορείς αυτούς να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες – υποδομές όπως είναι τα ιδιωτικά κλειστά δίκτυα, το Cloud, τα Big data η τεχνητή νοημοσύνη, οι αυτοματισμοί και το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Ακόμα ένα έργο είναι το Fiber in the sky και επίγειες υποδομές, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία της Ε.Ε. Quantum Communication Infrastructure (QCI) και η Ελλάδα έχει διασφαλίσει την κατασκευή του πρώτου στην Ευρώπη επίγειου σταθμού επικοινωνίας στο Αστεροσκοπείο Χελμού σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Η πρωτοβουλία QCI στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς συστήματος επικοινωνίας υπερυψηλών ταχυτήτων που με τη χρήση κβαντικής τεχνολογίας κρυπτογράφησης θα προστατεύει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κυβερνοκινδύνους.

Τα παραπάνω έργα συμπληρώνει η επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών που διασυνδέει τα κέντρα αποφάσεων της χώρας με υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, με σκοπό την απρόσκοπτη και διαρκή δυνατότητα επικοινωνίας των κρίσιμων κρατικών υπηρεσιών ακόμα και σε περιόδους κρίσης (GreeCom). Η λειτουργία του GreeCom θα επεκταθεί και θα συμπληρωθεί με τις δυνατότητες ασφαλών επικοινωνιών που θα παρέχονται με το έργο των μικροδορυφόρων και του Fiber in the sky.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτίμηση της ΓΓΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τα επενδυτικά σχέδια των παρόχων, όπως έχουν δηλωθεί σε διάφορα στάδια διαδικασιών χαρτογράφησης που διεξήγαγε, αλλά και τα σχεδιαζόμενα και υπό υλοποίηση έργα με συμμετοχή του δημόσιου μέχρι το 2023 το 70% των ενεργών γραμμών του σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου θα δίνουν ταχύτητα 100+ Mbps.

Share.

Comments are closed.