Κερδοφόρο το 9μηνο για τον ΟΤΕ – στα 50 εκατ. η μείωση του κόστους από την εθελουσία

0

Αύξηση κερδών (κέρδη προ φόρων 340,9 εκατ. αυξημένα 8,1% και κέρδη μετά φόρων 316,7 εκατ. ευρώ αυξημένα 28,1%) με οριακή μείωση (0,1%) στα έσοδα (2.862,9 εκατ. ευρώ) παρουσίασε στο 9μηνο ο όμιλος ΟΤΕ με τη διοίκηση του να σημειώνει ότι στην ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων του συνέβαλαν η θετική επίδοση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα έργα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) που έχει αναλάβει.

Μιλώντας στους αναλυτές ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ και ο γενικός διευθυντής χρηματοοικονομικών Μπάμπης Μαζαράκης ανέφεραν ότι η ετήσια μείωση κόστους που επιτυγχάνεται από τη εθελουσία έξοδο εργαζομένων φέτος είναι της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ.

Οι εργαζόμενοι που θα αποχωρήσουν συνολικά το 2020 είναι περίπου 1.100. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επίσης είπαν, οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2021 θα επηρεαστούν θετικά, τόσο από τον μετασχηματισμό του ομίλου όσο και από την εθελουσία. Θετική επίδραση θα υπάρξει και στα έσοδα από την περιαγωγή καθώς η προσδοκία είναι ότι ο τουρισμός το επόμενο καλοκαίρι θα ανακάμψει.

Αναφορικά με τις επενδύσεις η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι το 2021 θα κινηθούν στο επίπεδο των 600 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων στόχος είναι να υλοποιούνται περί τις 300.000 νέες συνδέσεις οπτικής ίνας στο σπίτι (FTTH) κάθε χρόνο.

Για την πώληση της Telekom Romania τα ανώτατα στελέχη του ΟΤΕ επανέλαβαν ότι πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση χωρίς να αναφερθούν συγκεκριμένα στο ποσό που θα επιστρέψει στους μετόχους ως μέρισμα από τη συναλλαγή καθώς αναμένονται οι τελικές εγκρίσεις. Τις τελικές εγκρίσεις αναμένουν και για το 30% της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Telekom Romania Mobile που κατέχει η Telekom Romania (το υπόλοιπο 70% ανήκει απευθείας στον ΟΤΕ) αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικά ο ΟΤΕ να αποχωρήσει και από την κινητή της Ρουμανίας.

Σχετικά με τον επερχόμενο διαγωνισμό για τα δικαιώματα του ευρωπαϊκού Champions League (σήμερα το μεταδίδει η Cosmote TV) επισημάνθηκε ότι η εταιρεία θα επιδιώξει και πάλι να είναι ανταγωνιστική.

Η διοίκηση του ΟΤΕ επίσης απαντώντας σε ερώτημα σχετικό με την κοινή εταιρεία που δημιουργούν οι Vodafone και Wind εισφέροντας την παθητική υποδομή στις κεραίες κινητής σημείωσε: «Είναι μια κίνηση των ανταγωνιστών μας, θέλουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί, πάντα βλέπουμε στρατηγικές, αλλά το δίκτυο μας είναι ήδη εκεί έξω και με αυτό μπορούμε να πάμε γρήγορα στο 5G.»

Σχετικά με τις προοπτικές η διοίκηση του Ομίλου μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Ενώ η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα ο αντίκτυπός της αναμένεται να είναι πιο ήπιος το τέταρτο τρίμηνο του έτους και μετά, κυρίως λόγω της χαμηλότερης έκθεσης στον τουρισμό τους χειμερινούς μήνες. Η επανεισαγωγή αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, να μειώσει τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, να περιορίσει προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα, αν και αναμένεται ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται σταδιακά και πιο στοχευμένα συγκριτικά με την άνοιξη. Επιπρόσθετα, η πανδημία αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά και στην ελληνική οικονομία».

Όπως σημειώνεται «η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρήσει το 2020 την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη».

Επίσης οι στόχοι για το 2020 παραμένουν σταθεροί: προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 600 εκατ. (στο 9μηνο πάντως ήταν μειωμένες 10,7% σε σχέση με πέρσι) προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές περίπου 610 εκατ. και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 350 εκατ.

Η δημοπρασία για τη χορήγηση φάσματος στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους, σε συνδυασμό με τον μετασχηματισμό των λειτουργιών του Ομίλου θα έχουν ως αποτέλεσμα εκροές περίπου 260 εκατ. εντός του 2020.

Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ καταγράφει στα αποτελέσματά του έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ, ενώ αυξημένες 22,4% είναι οι δαπάνες για εθελουσία (69,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο).

Η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε 400 εκατ., σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

Σχολιάζοντας επίσης τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου του 2020, κ. Τσαμάζ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πώληση της Telekom Romania και στο μετασχηματισμό της επιχείρησης: «Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση με γνώμονα τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο μετασχηματισμός των λειτουργιών του ΟΤΕ προχωρά σύμφωνα με το πλάνο μας. Από τις αρχές του επόμενου έτους, όλο το frontline θα εξυπηρετεί τον πελάτη από τρεις ανεξάρτητες 100% θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ. Στόχος μας είναι να μετασχηματιστούμε σε ένα σύγχρονο, εξαιρετικά ευέλικτο οργανισμό, ενισχύοντας την ανταγωνιστική μας θέση, το οικονομικό προφίλ και τις προοπτικές μας.»

Στα υπόλοιπα στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2020, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε μείωση 7 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να μετρά απώλειες 6 χιλιάδων εξ αυτών. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών ανέρχεται πλέον στο 79% της συνδρομητικής βάσης σταθερής. To ποσοστό των πελατών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 12% καθώς οι πελάτες υιοθετούν πλέον υπηρεσίες FTTH ή Vectoring.

Τα έσοδα από έργα ΤΠΕ αυξήθηκαν στο τρίμηνο 14% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 8,1% στο τρίμηνο και στο 9μηνο 5,4%, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση στα έσοδα από εισερχόμενη και εξερχόμενη περιαγωγή, λόγω της μειωμένης κίνησης στον τουρισμό.

Share.

Comments are closed.