Εστιασμένα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

0

Σε όλους σχεδόν τους τομείς που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης περιλαμβάνονται έργα ψηφιοποίησης, σύμφωνα με την πρώτη επίσημη παρουσίαση της πορείας της προετοιμασίας και των βασικών παραμέτρων του ελληνικού σχεδίου που έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο.

Σημαντικό τμήμα των κονδυλίων που αναλογούν στην Ελλάδα έχει να διαχειριστεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για 6 δις. ευρώ με ενδεικτικά έργα και προγράμματα τα εξής: Γρήγορα δίκτυα – Διάδρομοι 5G. Έξυπνες Πόλεις. Ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων υπηρεσιών. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Υπεραποσβέσεις επενδύσεων για ψηφιοποίηση.

Περαιτέρω στους υπόλοιπους τομείς:

Στη απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή προτείνεται η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ψηφιακών ικανοτήτων των εργαζομένων, ο εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος και ο εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας.

Στις ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ψηφιοποίηση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης.

Τα χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας και υποβολής του Πλάνου Ανάκαμψης έχουν ως εξής: Κατάθεση προσχεδίου: 15/11/2020. Δημόσια διαβούλευση: 25/11-31/12/2020. Αναλυτική αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων και διαβούλευση με Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 1/11/2020-15/1/2021. Παρουσίαση στο Κοινοβούλιο: Ιανουάριος 2021. Κατάθεση Σχεδίου: Φεβρουάριος 2021.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η πρώτη φάση με κατάθεση έργων και μεταρρυθμίσεων (περιγραφή πρωτοβουλίας, ενδεικτικοί προϋπολογισμοί, στόχοι και ορόσημα) έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με υπερκάλυψη, η οποία χαρακτηρίζεται εύλογη – 65% – σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Η δεύτερη και τελική φάση αξιολόγησης και επιλογής έργων και προγραμμάτων θα γίνει με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: Ωριμότητα, ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, πολύ ισχυρή πιθανότητα επίτευξης ποσοτικών στόχων, επιλεξιμότητα με βάση εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, συνάφεια με πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (επίτευξη των ελάχιστων απαιτούμενων στόχων για το σύνολο του πλάνου – 37% πράσινο, 20% ψηφιακό).

Share.

Comments are closed.