Μεγάλο το ενδιαφέρον για την εθελουσία στον ΟΤΕ – 600 αιτήσεις ήδη

0

Τα νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που αποφάσισε η διοίκηση του ΟΤΕ άνοιξαν στις 19 Οκτωβρίου και οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 6 Νοεμβρίου. Το ενδιαφέρον αναμένεται μεγάλο καθώς ήδη καταγράφονται περισσότερες από 600 αιτήσεις.

Όπως εκτιμάται το αυξημένο ενδιαφέρον σχετίζεται με τον μετασχηματισμό του ομίλου ΟΤΕ και τη δημιουργία τριών θυγατρικών εταιρειών στις οποίες θα μεταφερθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων, αλλά και στη λογική που κυριαρχεί ότι δύσκολα στο μέλλον θα υπάρξουν ανάλογα «πλούσια» προγράμματα.

Ο ΟΤΕ θα διαθέσει φέτος για την εθελουσία έξοδο εργαζομένων συνολικά 150 εκατ. ευρώ. Τον Μάρτιο αποχώρησαν περίπου 450 εργαζόμενοι και το καλοκαίρι περίπου 280. Με το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να αποχωρήσουν ακόμα μέχρι και 800 εργαζόμενοι (εξαρτάται από το μίγμα όσων δηλώνουν).

Τα προγράμματα εθελουσίας στον ΟΤΕ αναλυτικότερα είναι δύο: Το πρώτο (Α) διαιρείται σε τρία υπορογράμματα (Α1, Α2 και Α3) και απευθύνεται στους εργαζομένους που βρίσκονται κοντά σε συνταξιοδότηση. Το δεύτερο (Β) σε νεότερους, ξεκινώντας από την ηλικία των 40 ετών έως 55 με 10 έως 25 χρόνια προϋπηρεσία στον όμιλο.

Όσοι εργαζόμενοι εντάσσονται στο Β πρόγραμμα ως κίνητρο λαμβάνουν από 20 έως 48 μικτούς μισθούς (εξαρτάται από την ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας στον ΟΤΕ) και ένα επιπλέον μισθό για κάθε παιδί τους (εφόσον αυτά έχουν γεννηθεί μετά την 1-1- 1996). Επίσης θα έχουν ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης μέχρι την 31-12-2023 και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του ομίλου σε σταθερή, κινητή, Internet και Cosmote TV.

Το Α1 υπό – πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου και έμμισθους δικηγόρους οι οποίοι συμπληρώνουν το αργότερο μέχρι 30-12-2020 δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης (πλήρης ή μειωμένη) σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. Τα κίνητρα σε αυτή την υπό – κατηγορία είναι: Μικτό ποσό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, πρόσθετο ποσό 25.000 ευρώ, αναγνώριση στρατού (ποσό ίσο με το ποσό της αναγνώρισης του ελάχιστου χρόνου στρατιωτικής θητείας που απαιτείται για τη συμπλήρωση της εκτιμώμενης ημερομηνίας συνταξιοδότησης) ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης μέχρι 31-12-2021 και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του ομίλου.

Το Α2 υποπρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου ή έμμισθους δικηγόρους οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Α1 και θεμελιώνουν μέχρι 31-12-2025 δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης (πλήρους ή μειωμένης). Στην περίπτωση αυτή τα κίνητρα είναι: Μικτό ποσό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Μικτό ποσό για την αναπλήρωση μέρους του εισοδήματος ως την εκτιμώμενη ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος τους για άμεση λήψη σύνταξης βάσει της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύει σήμερα, ίσο με ποσοστό 70% επί του καθαρού μισθού τους μέχρι τον εκτιμώμενο μήνα του έτους θεμελίωσης δικαιώματος για σύνταξη (υπολογιζόμενο σε 12μηνη βάση), το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 25.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα εθελουσίας που «έτρεξε» στον ΟΤΕ τον Μάρτιο και ουσιαστικά αφορούσε ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων που είχαν δηλώσει συμμετοχή το 2019, αλλά τότε είχε καλυφθεί ο προϋπολογισμός και δεν αποχώρησαν, η αναπλήρωση του μισθού ήταν στο 90% και υπολογιζόμενη σε 14μηνη βάση.

Όσοι ανήκουν στην κατηγορία Α2 θα λάβουν επίσης μικτό ποσό που ισούται με μέρος των εκτιμώμενων ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησης, μέχρι την εκτιμώμενη ημερομηνία συνταξιοδότησης, μικτό ποσό ίσο με το ποσό της αναγνώρισης του ελάχιστου χρόνου στρατιωτικής θητείας που απαιτείται για τη συμπλήρωση της εκτιμώμενης ημερομηνίας συνταξιοδότησης, ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης έως τον Δεκέμβριο της εκτιμώμενης ημερομηνίας συνταξιοδότησης και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του ομίλου.

Το υποπρόγραμμα Α3 αφορά σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου ή έμμισθους δικηγόρους οι οποίοι θεμελιώνουν για πρώτη φορά δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης (πλήρους ή μειωμένης) το έτος 2026 και προβλέπει τις εξής παροχές:

Τη νόμιμη αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, μικτό ποσό για την αναπλήρωση μέρους του εισοδήματος ως 31-12-2025, ίσο με ποσοστό 70% του καθαρού μισθού τους (υπολογιζόμενο σε 12μηνη βάση) και ποσό που ισούται με μέρος των εκτιμώμενων ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου για την προαιρετική συνέχιση ασφάλισης του εργαζόμενου για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησης, μέχρι 31- 12-2025. Επίσης δικαιούνται ποσό για την αναγνώριση του ελάχιστου χρόνου στρατιωτικής θητείας που απαιτείται για τη συμπλήρωση της εκτιμώμενης ημερομηνίας συνταξιοδότησης, ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης έως 31-12-2025 και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του ομίλου.

Όπως έχει επισημάνει η διοίκηση της εταιρείας οι αιτήσεις που θα κατατεθούν θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα με έμφαση στους εργαζόμενους στις επιχειρησιακές μονάδες που θα μεταφερθούν στις θυγατρικές, για το πρόγραμμα Α με βάση το έτος και την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους (τα κοντινότερα έτη θα έχουν προτεραιότητα έναντι των μακρινότερων) και στο Β με βάση τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Με βάση τον σχεδιασμό για τον μετασχηματισμό του ομίλου ΟΤΕ που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη θυγατρική των τεχνικών υπηρεσιών θα μετακινηθούν περί τα 3.200 άτομα, στη θυγατρική για την εξυπηρέτηση πελατών 1.150 και στην e-value περίπου 750. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογραφτεί για την ΟΤΕ ΑΕ μεταξύ της διοίκησης και της ΟΜΕ ΟΤΕ έχει ισχύ έως τον Ιούλιο του 2021.

Share.

Comments are closed.