Διαγωνισμός για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη προϋπολογισμού 45,4 εκατ. ευρώ

0

Στην προκήρυξη του έργου για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει και συστηματοποιεί το σύνολο της ψηφιακής γεωχωρικής πληροφορίας, προχωρά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Χθες ειδικότερα δημοσιοποιήθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών».

Ο προϋπολογισμός του έργου – η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε 36,625 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Ο προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 45,415 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης 30%. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26η Νοεμβρίου και το άνοιγμά τους ορίστηκε για 2 Δεκεμβρίου 2020. Ο διαγωνισμός γίνεται μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Με το εν λόγω έργο επιδιώκεται αναλυτικότερα η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Στόχος του είναι η βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών «μίας στάσης» για τις οικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Δόμηση στους τομείς Τουρισμού, Παραγωγικών – Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων και Κατοικίας. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλει στην αποδοτικότητα του εκάστοτε δημόσιου φορέα, παρέχοντας όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται για την ορθότερη λήψη αποφάσεων, την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και την εφαρμογή διορθωτικών και αναπτυξιακών ενεργειών ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις.

Το έργο αναλύεται σε επιμέρους δράσεις για την τροφοδότηση και ολοκλήρωση των συστημάτων με τις αναγκαίες προς το σκοπό του πληροφορίες καθώς και σε επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες για την ψηφιοποίηση, ενσωμάτωση και τήρηση νέας πληροφορίας.

Για την ανάγκη δημιουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη είχε μιλήσει για πρώτη φορά ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, τον Δεκέμβριο του 2015 και πριν τρία χρόνια (Οκτώβριος 2017) παρουσιάστηκε επίσημα. Έκτοτε έγινε συστηματική προσπάθεια από τον ίδιο το έργο να υιοθετηθεί από την Πολιτεία όπως και έγινε με νόμο πέρσι τον Νοέμβριο.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Comments are closed.