Ζημιογόνο ακόμα ένα εξάμηνο για τη Forthnet – προ των πυλών η United

0

Μείωση εσόδων και ζημιές ως τελικό αποτέλεσμα (14,5 εκατ. ευρώ έναντι επίσης ζημιών 15,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα) παρουσίασε η Forthnet για το πρώτο εξάμηνο του έτους και ενώ επίκειται η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών προκειμένου η United Group Β.V. (θυγατρική της BC Partners) να αναλάβει τη διοίκησή της.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις της Forthnet μειώθηκαν 6,2% (125,2 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι 133,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019). Η πτώση των πωλήσεων αποδίδεται στο αρνητικό μακροοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε από την κρίση της πανδημίας.

Χωρίς μεταβολή ήταν το EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) που διαμορφώθηκε σε 18 εκατ. έναντι 18,1 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές συνδρομές της μειώθηκαν κατά 2,9% (873.080), τα νοικοκυριά με Nova 3Play συνδυαστικές υπηρεσίες κατά 8,5% (222.783) με το ποσοστό τους στο σύνολο των συνδρομητών να διαμορφώνεται σε 34,26% από 37,12%.

Το σύνολο των συνδρομητών Pay TV (λιανική και χονδρική) μειώθηκε 0,6% (456.453), ωστόσο, η μείωση στη λιανική στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι 7,8% (323.372 συνδρομητές στο τέλος εξαμήνου). Τη συνολική μέιωση συγκράτησε η χονδρική στην οποία οι συνδρομητές αυξήθηκαν 22,9% (133.081). Υπενθυμίζεται ότι η Forthnet έχει συνάψει εμπορική συμφωνία παροχής περιεχομένου με τις Vodafone και Wind και ο αριθμός 133.081 αφορά (στο μεγαλύτερο τμήμα του) τους πελάτες τους στη συνδρομητική τηλεόραση.

Θέμα ημερών είναι στο μεταξύ η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών προκειμένου η United να αναλάβει τη διοίκηση της Forthnet. Ως ομολογιούχος η United έχει αιτηθεί τη μετατροπή των ομολογιών που έχει πλέον στην κατοχή της σε μετοχές και έπειτα από αυτό θα ελέγχει περίπου το 32% της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που θα γίνουν στη διοίκηση, η συνέχεια αναφορικά με το πως η United θα αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας καθώς και αν θα την αποσύρει από το Χρηματιστήριο. Σε πρώτη φάση έχει επιλέξει να μην έρθει στην κατοχή της ποσοστό πάνω από 33% που θα την υποχρέωνε σε δημόσια προσφορά.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες επετεύχθη στις 8 Σεπτεμβρίου. Η United έχει αγοράσει όλες τις δανειακές υποχρεώσεις της Forthnet, συνολικού ύψους 281 εκατ. (Κοινά Ομολογιακά Δάνεια και οι τόκοι τους) όπως εκτιμάται με κούρεμα 85% (δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το τίμημα με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι συνολικά 45 εκατ. ευρώ) και το 50% περίπου των μετατρέψιμων ομολογιών.

Επίκειται η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και θα ακολουθήσει η εξαγορά των υπολοίπων μετρέψιμων ομολογιών και των μετοχών που κατέχουν οι πιστώτριες τράπεζες.

Share.

Comments are closed.