Παρασκευή, 24 Μαρτίου

Forthnet: μπλόκο σε αμοιβές και bonus από τη γενική συνέλευση

0

Δεν ενέκριναν οι μέτοχοι της Forthnet, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, το bonus «επίτευξης στόχων» του διευθύνοντος συμβούλου, Πάνου Παπαδόπουλου, όπως και έγινε και πέρσι, καθώς και καταβολές σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για το 2019, ενώ δεν εγκρίθηκαν και οι αμοιβές των μελών για το 2020.

Σε μετόχους που καταψήφισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπεριλαμβάνεται η Alpha Bank (πιθανότατα και οι άλλες τράπεζες – μέτοχοι) η Go p.l.c., ενώ την αποχή φαίνεται να επέλεξαν η Wind και η Vodafone.

Ειδικότερα, η τακτική συνέλευση της Forthnet που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Κρήτη (έδρα της εταιρείας):

Δεν ενέκρινε το συνολικό ποσό το οποίο έχει καταβληθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά τη διάρκεια του 2019, όπως αυτό είχε προ εγκριθεί από την συνέλευση του 2019 καθώς και τις προς καταβολή αμοιβές σε μέλη του ΔΣ που μετείχαν στις Επιτροπές και υπό – Επιτροπές. Πρόκειται για ένα συνολικό ποσό 229.032 ευρώ εκ των οποίων τα 26.004 ευρώ αφορούσαν τον διευθύνοντα σύμβουλο. Κατά ψήφισε το 39,71% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, αποχή το 20,31% και υπέρ το 39,98%.

Δεν ενέκρινε την χορήγηση προς τον διευθύνοντα σύμβουλο μεταβλητού ποσού αμοιβής λόγω επίτευξης στόχων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019. Επρόκειτο για 2,34 μικτούς μισθούς. Ο ετήσιος μισθός που έχει συμφωνήσει με τους μετόχους της εταιρείας ο κ. Παπαδόπουλος είναι μεικτός 297.209 ευρώ, ενώ οι λοιπές παροχές που έχει (ασφαλιστικό συμβόλαιο κλπ) είναι 56.699 ευρώ. Εδώ κατά ψήφισε το 39,71% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου και αποχή το 37,26% (υπέρ 23,03%).

Δεν προενέκρινε τη σταθερή μηνιαία αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, πλέον μεταφορικών εξόδων και διαμονής τους, για το έτος 2020 καθώς και τις αποζημιώσεις τους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών και υπο – Επιτροπών του για το έτος 2020, αλλά και δεν ενέκρινε τη χορήγηση άδειας προκαταβολής της μηνιαίας αμοιβής στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Κατά ψήφισε 39,71% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, απείχε το 20,31%, ενώ υπέρ το 39,98%.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Forthnet σήμερα είναι: Η Wind η οποία ελέγχεται έμμεσα από την Crystal Almond Holdings Limited (πρώην Largo Limited) μέσω των Crystal Almond Ιntermediary Holdings Limited και Crystal Almond S.a.rl. με ποσοστό 21,05%. Η Τράπεζα Πειραιώς με 15,11%. Η Go p.l.c. η οποία ελέγχεται έμμεσα από τη Δημοκρατία της Τυνησίας μέσω των Tunisia Telecom και TT ML Limited με 14,42%. Η Massar Investments LLC η οποία ελέγχεται άμεσα από τον Abdulaziz AL Ghurair με επίσης 14,42%. Η Εθνική Τράπεζα με 12,14%, η Alpha Bank με 8,48%, η Vodafone 4,15% και η Τράπεζα Αττικής με 0,46%.

Share.

Comments are closed.