Χαμηλά η Ελλάδα σε επενδύσεις σε ΤΠΕ – αυξητική τάση στο R&D

0

Τις χαμηλότερες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καταγράφει η Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιδόσεις των χωρών μελών της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Όπως επισημαίνεται η ΕΕ συνολικά υποεπενδύει στις ΤΠΕ σε σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία, παρόλο που οι εκτιμήσεις δείχνουν αύξηση των δαπανών για ΤΠΕ ως προς ποσοστό στο ΑΕΠ με βάση πιο πρόσφατα στοιχεία. Το 2017, η ΕΕ επένδυσε περίπου το 2% του ΑΕΠ στις ΤΠΕ σε σύγκριση με το σχεδόν 3,5% των Ηνωμένων Πολιτειών και το 3% της Ιαπωνίας.

Τα κράτη μέλη που έχουν επενδύσει περισσότερο σε ΤΠΕ στην ΕΕ, περίπου στο 4% του ΑΕΠ, είναι οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και η Τσεχία. Συνολικά, το μερίδιο των επενδύσεων ΤΠΕ στο ΑΕΠ αυξήθηκε μεταξύ 2010 και 2017 στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαιρέσεις την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Στο πεδίο της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) οι σχετικές δαπάνες στην Ελλάδα, όπως και στην Τσεχία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία και την Πολωνία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 2,5% ετησίως από το 2000 έως το 2018. Όπως σημειώνεται στην μελέτη το 61% των δαπανών για R&D το 2018 πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Share.

Comments are closed.