Παραμένουν οι διαφορές μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών ταχυτήτων σύνδεσης στο internet

0

Το 2019 σημειώθηκε αύξηση της (μέσης) ταχύτητας πρόσβασης στο internet στο σύνολο των χρηστών η οποία για τη ροή καθόδου διαμορφώθηκε περίπου στα 20 Mbps από 16 Mbps το 2018, και για τη ροή ανόδου σε 4 από 2,5, η οποία όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ειδικότερα τις μετρήσεις της πλατφόρμας ΥΠΕΡΙΩΝ, αποδίδεται στην αντίστοιχη αύξηση των χρηστών με υψηλότερες ονομαστικές ταχύτητες (πακέτα με ταχύτητες 50 και 100 Mbps στην ροή καθόδου).

Δεν εμφανίζεται γενικότερη βελτίωση στις υπόλοιπες παραμέτρους απόδοσης, όπως η καθυστέρηση, η διακύμανση της καθυστέρησης και το ποσοστό απωλειών πακέτων. Επίσης, παρουσιάζεται αύξηση της διακύμανσης των τιμών όλων των μετρικών. Φαίνεται ότι ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ χρηστών με πολύ υψηλές ταχύτητες και χρηστών με χαμηλές, ενώ ακόμα και χρήστες με υψηλές ταχύτητες δεν έχουν ανάλογη βελτίωση στις υπόλοιπες παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την ποιότητα της σύνδεσης.

Αναφορικά με το ποσοστό της ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται, που αποτελεί ένδειξη για την παρεχόμενη αξία ενός πακέτου σε σχέση με τη διαφημιζόμενη, βελτίωση σε σχέση με το 2018 παρατηρείται μόνο για το πακέτο 100 Mbps / 10 Mbps (53,96% έναντι 48,09% το 2018) και για το πακέτο 50 Mbps / 5 Mbps (59,85% έναντι 59,1%) στη ροή καθόδου. Το πακέτο με το μεγαλύτερο ποσοστό ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται στη ροή καθόδου παραμένει το 50 Mbps / 5 Mbps, ενώ το μικρότερο ποσοστό ονομαστικής ταχύτητας στη ροή καθόδου παραμένει στο πακέτο 24 Mbps / 1 Mbps (32%, έναντι 33,54%).

Με άλλα λόγια το πακέτο 24 Mbps / 1 Mbps που έχουν οι περισσότεροι χρήστες η πραγματική ταχύτητα κινείται στην περιοχή των 8 Mbps. Στα θετικά αποτελέσματα συγκαταλέγεται η μικρή διαφορά της ταχύτητας μεταξύ ωρών αιχμής και μη αιχμής (λιγότερη από 1,5 Mbps στο σύνολο των χρηστών), ενώ λεπτομερέστερη ανάλυση έδειξε ότι μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ωρών αιχμής και μη αιχμής παρατηρείται σε πακέτα με μεγαλύτερη ονομαστική ταχύτητα.

Σύμφωνα επίσης με τα στατιστικά των 14.373 μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους χρήστες της πλατφόρμας μέτρησης ευρυζωνικών χαρακτηριστικών ΥΠΕΡΙΩΝ (hyperiontest.gr) για το έτος 2019, οι σχετικές διαφορές για το 2019 σε σχέση με το 2018 ήταν:

Για την ταχύτητα:

  • Στη ροή καθόδου, αύξηση 22,22% για τη μέση τιμή και 3,8% για τη μεσαία τιμή ταχύτητας.
  • Στη ροή ανόδου, αύξηση 50,28% για τη μέση τιμή και 3,44% για τη μεσαία τιμή ταχύτητας.
  • Για την καθυστέρηση, αύξηση 7,37% για τη μέση τιμή και 4,95% για τη μεσαία τιμή.
  • Για τη διακύμανση καθυστέρησης, αύξηση 5,06% για τη μέση τιμή και μείωση 1,26% για τη μεσαία τιμή.
  • Για το ποσοστό απωλειών πακέτων, αύξηση 34,53% για τη μέση τιμή και μείωση 17,23% για τη μεσαία τιμή.

Το 2019 το 40% των συνδέσεων που μετρήθηκε άνηκε στον ΟΤΕ, το 22% στην Vodafone, το 19% στην Forthnet και το 18% στην Wind. Οι συνδέσεις που μετρήθηκαν ήταν 57% με ονομαστική ταχύτητα 24 Mbps/1 Mbps, 20% 50 Mbps/5 Mbps, 5% 50 Mbps/10 Mbps και 4% 100 Mbps/10 Mbps.

Share.

Comments are closed.