Έκτακτη γενική συνέλευση ΟΤΕ για πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών

0

Με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 80,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της εταιρείας) η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ αποφάσισε χθες νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών καθώς και την ακύρωση μετοχών που αντιστοιχούν στο 2,035% του συνόλου.

Αναλυτικότερα, η γενική συνέλευση του ΟΤΕ:

Ενέκρινε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους, μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, διάρκειας 24 μηνών από χθες, σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 1 ευρώ (κατώτατη τιμή) έως 30 ευρώ (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή. Για τις επαναγορές ιδίων μετοχών το μέγιστο ποσό που θα διατεθεί είναι της τάξεως των 141 εκατ. ευρώ.

Ενέκρινε την ακύρωση του συνόλου των 9.764.743 ιδίων μετοχών που απέκτησε η εταιρεία στο πλαίσιο Προγράμματος απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 27,634 εκατ. ευρώ και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι έπειτα από τις ακυρώσεις των μετοχών το ποσοστό της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ από 45,96% διαμορφώνεται σε 46,91% και το ποσοστό του δημοσίου – ΕΦΚΑ από 5,47% σε 5,64%.

Share.

Comments are closed.