ΟΤΕ και Vodafone στην επόμενη φάση για το UFBB

0

Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για το έργο Ultra Fast Broadband (UFBB), προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που θα εκτελεστεί με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) πέρασαν οι ΟΤΕ και Vodafone, ενώ εκτός έχει τεθεί η Wind. Η τελευταία, σύμφωνα με πληροφορίες «κόπηκε» για τυπικούς λόγους και πρόκειται να καταθέσει ένσταση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Συνολικά στη διαδικασία συνεχίζουν οχτώ από τους δέκα φορείς που εκδήλωσαν αρχικό ενδιαφέρον, εκτός αν γίνουν δεκτές οι ενστάσεις. Με βάση το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, εκτός από τις προαναφερόμενες εταιρείες συνεχίζουν η ΔΕΗ, η ΑΒΑΞ, η κοινοπραξία των Μυτιληναίος – Μέτκα EGN LTD, η Intrakat, η Τέρνα Ενεργειακή και η Grid Telecom θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, ενώ η δεύτερη που απορρίφθηκε είναι η Oman Fiber Optic.

Το UFBB στοχεύει στην κάλυψη με οπτικές ίνες περιοχών της χώρας οι οποίες δεν έχουν μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και αφορά δυνητικά 2,4 εκατ. πολίτες (περίπου) και επιχειρήσεις, ή 810.000 συνδέσεις – γραμμές (περίπου 18% των συνολικών) με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Μbps.

Χωρίς ΦΠΑ ο προϋπολογισμός του έργου είναι 700 εκατ. ευρώ. Τα 300 εκατ. ευρώ προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση και ειδικότερα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (88% ΕΠΑΝΕΚ και 12% ΠΑΑ). Το UFBB θα υλοποιηθεί σε 7 τμήματα (lots) που αφορούν ισάριθμες περιοχές. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει 3 κατ’ανώτατο αριθμό lots ανά ανάδοχο.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων θα ακολουθήσει ο αποκαλούμενος ανταγωνιστικός διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων και της Αναθέτουσας Αρχής (Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης) προκειμένου να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις για την υλοποίηση του έργου και να αναδειχθούν τα υποψήφια σχήματα που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι δύναται να συνεργαστούν μεταξύ τους ή και με τρίτους δημιουργώντας κοινοπραξίες.

Share.

Comments are closed.