Σύμβουλο για το 5G αναζητεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

0

Διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης υπό τον τίτλο «Στόχοι και στρατηγικές για την εισαγωγή και λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στην Ελλάδα», προκήρυξε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 167.400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) τα οποία θα προέλθουν από το αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η μελέτη θα πρέπει να παραδοθεί τέσσερις μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί, ενώ ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 30η Ιανουαρίου 2020.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του έργου σκοπός της μελέτης είναι η πρόταση στρατηγικής και οδικού χάρτη ανάπτυξης, εφαρμογής και χρήσης δικτύων 5G στην Ελλάδα, καθώς και συγκεκριμένων σεναρίων για τη βιώσιμη εισαγωγή και λειτουργία τους. Θα περιλαμβάνει σχετικές επιμέρους μελέτες, οι οποίες αφορούν θέματα όπως η υφιστάμενη κατάσταση, οι δυνητικές αγορές εφαρμογών του 5G, επιχειρηματικά μοντέλα, βέλτιστες πρακτικές κ.α.

Share.

Comments are closed.