Τα 8 κεφάλαια του Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα»

0

Οι νέες ρυθμίσεις για την αδειοδότηση των κεραιών κατατέθηκαν (επιτέλους) στη Βουλή ως τμήμα του πολυνομοσχεδίου υπό τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα». Στο ίδιο νομοσχέδιο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με επικεφαλής τον Κυριάκο Πιερρακάκη, έχει συμπεριλάβει μεταξύ άλλων τη ρύθμιση για το gov.gr, το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Αναλυτικότερα:

Αδειοδότηση των κεραιών. Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει τρία βασικά ζητήματα που αφορούν τις κεραίες: την απλοποίηση, την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των συστημάτων των κεραιών. Στόχος είναι τα παραπάνω να γίνονται με διαφάνεια, ασφάλεια και έλεγχο. Οι εγκρίσεις των αδειών θα δημοσιεύονται στη “Διαύγεια”, ενώ σε κάθε κεραία θα υπάρχει αναρτημένη η “ταυτότητά της” με το μοναδικό αναγνωριστικό της καθώς και το όνομα της επωνυμίας του κατόχου. Το ίδιο σύστημα ταυτοποίησης προβλέπεται και για τα υφιστάμενα κεραιοσυστήματα. Προβλέπονται, επίσης, έλεγχοι σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και την τήρηση της νομοθεσίας καθώς και την νόμιμη χρήση των κεραιών. Δεν μεταβάλλεται το επιτρεπόμενο όριο ακτινοβολίας, το οποίο μάλιστα είναι χαμηλότερο κατά 30% (40% εντός των αστικών περιοχών) σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα.

Καθιερώνεται το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο με αντικείμενο την αξιολόγηση δράσεων όπως δίκτυα οπτικών ινών, δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G), δίκτυα WiFi και υποδομές έξυπνων πόλεων. Στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η προώθηση της επίτευξης των εθνικών στρατηγικών στόχων, αλλά και η συμπληρωματικότητα και η βιωσιμότητα των δράσεων αυτών.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών που προβλέπεται επίσης στο νομοσχέδιο είναι το κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διϋπουργικού συντονισμού, του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, στο οποίο εντάσσεται κάθε πολιτική, ενέργεια, δράση ή πρωτοβουλία οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, η οποία αφορά ή σχετίζεται με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή τη μείωση των διοικητικών βαρών. Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το αποτύπωμα της νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης στη γραφειοκρατία πρέπει να μετριέται και να αποτιμάται συστηματικά, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Έτσι, από τις ετήσιες αναφορές του νεοσύστατου Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας θα εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα ώστε να προτείνονται παρεμβάσεις σχετικά με τις συνέπειες που έχουν στην καθημερινότητα των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπαλλήλων οι αποφάσεις της Διοίκησης.

Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό: Δημιουργείται διότι, πέρα από την υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, η Ελλάδα χρειάζεται και την τεχνογνωσία των ανθρώπων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τις πρακτικές εκείνες. Τα πρόσωπα αυτά έχουν πλήρη αντίληψη της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, των δυσκολιών που ανέκυψαν και των χειρισμών που απαιτήθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

Συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) με αντικείμενο το σχεδιασμό, την οργάνωση, την κινητοποίηση και τη δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό διοικητικών δομών σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων.

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας: Η σημασία της κυβερνοασφάλειας είναι κεφαλαιώδης για την εθνική ασφάλεια. Μέσω των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων διοχετεύονται και διακινούνται – μεταξύ άλλων – ευαίσθητα στοιχεία και πληροφορίες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας. Η Διεύθυνση αυτή έχει στόχο τη διευκόλυνση του συντονισμού σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας.

Σύμφωνα με το Ψηφιακής Διακυβέρνησης όλα τα παραδείγματα επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού ενός κράτους περιλαμβάνουν την ύπαρξη μιας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης μέσα από την οποία περνούν οι φορείς και υπηρεσίες της Γενικής Κυβέρνησης. Το gov.gr, που προβλέπεται στο εν λόγω νομοσχέδιο ως αρμοδιότητα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και μέχρι το Μάρτιο του 2020 θα ενσωματώσει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα υλοποιήσει τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη ο οποίος θα αποτελέσει μια ηλεκτρονική βάση όλων των κρίσιμων γεωχωρικών δεδομένων που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας. Σήμερα τα δεδομένα αυτά βρίσκονται διάσπαρτα, και συχνά όχι ψηφιακά, σε διάφορες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους και της αυτοδιοίκησης. Με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει απευθείας, μέσω του διαδικτύου, απλή, έγκυρη, πλήρη, και δωρεάν πληροφόρηση για θέματα όπως, πχ., οι ισχύουσες χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, η ρυμοτομία, ο αιγιαλός, τα δάση, οι αρχαιολογικοί χώροι.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Comments are closed.