Σε αναζήτηση στελεχών το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET

0

Ανοιχτή Πρόσκληση για απόσπαση 30 στελεχών της δημόσιας διοίκησης έχει απευθύνει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET (πρώην ΕΔΕΤ) με στόχο, όπως λέει «την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και της βέλτιστης αξιοποίησης τους από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης».

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται 20 θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (10 θέσεις ΠΕ Μηχανικών και άλλες 10 ΠΕ Πληροφορικής) και 10 κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ).

Η δράση συντονίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελεί βασικό άξονα του σχεδίου του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν σήμερα οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την παροχή πρότυπων τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε στελέχη που έχουν εμπειρία ή επιθυμούν να εκπαιδευτούν:

  • Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, με αξιοποίηση εδραιωμένων και καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής,
  • Στην ανάλυση και τον σχεδιασμό διαδικασιών και υπηρεσιών, φιλικών προς τους χρήστες, χρήσιμων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
  • Στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των τεχνολογικών εξελίξεων,
  • Στον εντοπισμό και την ανάλυση καλών πρακτικών, τη διάγνωση ευκαιριών και απειλών και τη σύνταξη ολοκληρωμένων προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών που θα αναλάβουν.
Share.

Comments are closed.