Σε δύο εταιρείες ανάλυσης δεδομένων επενδύει το Uni.Fund

0

Στις εταιρείες, Nimbata και DTWise που δραστηριοποιούνται στην ανάλυση δεδομένων (Business Analytics) με εφαρμογή στο Marketing και την Ενέργεια αντίστοιχα επενδύει το Uni.Fund (από τα επενδυτικά κεφάλαια του Equifund).

Όπως τονίζεται από τα στελέχη του Uni.Fund που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018 με προσανατολισμό στην καινοτομία (Innovation Window) και τη μεταφορά τεχνολογίας (Techonogy Transfer) «τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξάγουν αξιόπιστη πληροφόρηση για τη λήψη σωστότερων αποφάσεων και τη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών διαδικασιών. Αυτό αιτιολογεί τη συνεχή αύξηση της ζήτησης για τέτοια εργαλεία από τις επιχειρήσεις».

Αναλυτικότερα ως προς τις δύο εταιρείες που χρηματοδοτούνται: Η τεχνολογία της Nimbata προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα νέο εργαλείο που δημιουργεί γνώση που δεν ήταν ως τώρα διαθέσιμη σχετικά με τις ανάγκες των πελατών και την αποτελεσματικότητα ενεργειών marketing, αξιοποιώντας τα δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων. Η αξιοπιστία της λύσης της και η αξία που προσθέτει έχει αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο, όπου η λύση έχει υιοθετηθεί από πολυεθνικές εταιρείες και marketing agencies. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της υπηρεσίας Call Conversion Tracking, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα βήματα που ακολούθησε ο τελικός καταναλωτής, πριν επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την επιχείρηση. Για παράδειγμα, απαντά σε ερωτήματα, όπως: ήταν μια διαφήμιση στο Facebook, κάποιο banner σε ένα website, μια καταχώρηση στον τύπο ή κάποια καμπάνια Google Ads αυτή η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον του καταναλωτή; Και αν ήταν μια καμπάνια Google Ads, ποια ήταν η λέξη κλειδί που χρησιμοποιήθηκε κατά την αναζήτηση πριν αποφασίσει τελικά να προβεί σε τηλεφωνική επικοινωνία;

Τα δεδομένα αυτά αναλύονται και παρουσιάζονται μέσω απλών γραφημάτων, σε πραγματικό χρόνο, στην πλατφόρμα της Nimbata και στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τα digital marketing agencies, όπως το Google Analytics και τα Google Ads. Η πληροφορία αυτή έρχεται να συμπληρώσει τα δεδομένα που ήδη έχουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τα online conversions, ώστε να αποκτήσουν μια συνολική εκτίμηση για την επιτυχία των διαφημιστικών τους ενεργειών και να προσαρμόσουν αναλόγως την στρατηγική τους.

Αντίστοιχα, οι εφαρμογές της DTWise συλλέγουν και επεξεργάζονται ενεργειακά δεδομένα από πολλαπλές πηγές και βελτιστοποιούν τις διαδικασίες διαχείρισης ενεργειακών πόρων στις επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η τεχνολογία της συνεχώς εξελίσσεται για να καλύπτει όλο και μεγαλύτερο εύρος αναγκών, διευρύνοντας έτσι συνεχώς και τα πεδία εφαρμογής και χρήσης.

Στις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες της εταιρείας περιλαμβάνονται βιομηχανίες ανακύκλωσης αλουμινίου, μετάλλων και φαρμάκων, εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, logistics, oδικά δίκτυα, παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και οργανισμοί κοινής ωφέλειας (utilities), στις οποίες η DTWise παρέχει καινοτόμες λύσεις data-driven energy efficiency.

Ο μέσος όρος εξοικονομήσεων που έχει επιτύχει συνολικά στα έργα φτάνει το 15% επιτυγχάνοντας ROI μικρότερο των 30 μηνών στο 80% των περιπτώσεων και βοηθώντας να εξοικονομηθούν συνολικά 5 εκατ. ευρώ για τους πελάτες της.

Μέσω της χρηματοδότησης από το Uni.Fund η εταιρεία στοχεύει να βοηθηθεί στην ανάπτυξη αλγορίθμων AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) για βελτίωση των αυτοματισμών που προσφέρει και να προσεγγίσει διεθνείς πελάτες για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

Share.

Comments are closed.