Στο μικροσκόπιο της ΕΕ οι ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ για την αγορά των μισθωμένων γραμμών

0

Έρευνα αναφορικά με την επανεξέταση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) της αγοράς των μισθωμένων γραμμών έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΕΤΤ είχε προτείνει ρυθμιστικές υποχρεώσεις για τον ΟΤΕ.

Η ΕΕ στην σχετική της ανακοίνωση θέτει θέματα που αφορούν την ανάλυση των διαφόρων γεωγραφικών συνθηκών ανταγωνισμού. Μεταξύ άλλων, αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση η ΕΕ, η ΕΕΤΤ είχε προτείνει να μην επιβληθεί εκ των προτέρων έλεγχος συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους για πολύ μεγάλες δημόσιες συμβάσεις με 10.000 γραμμές ή περισσότερο. Αυτό, σύμφωνα με την ΕΕ θα επέτρεπε στον ΟΤΕ να πραγματοποιήσει περαιτέρω εκπτώσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αναπαραχθούν από τους άλλους παρόχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα αυτής της πρότασης. Θεωρεί ότι η απαλλαγή αυτή μπορεί να βλάψει τον ανταγωνισμό.

Η ΕΕ θα συζητήσει με την ΕΕΤΤ τις εν λόγω ρυθμίσεις στο επόμενο τρίμηνο, σε στενή συνεργασία με το σώμα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (BEREC). Στο τέλος της τρίμηνης αυτής περιόδου η Επιτροπή μπορεί είτε να άρει τις επιφυλάξεις της είτε να εκδώσει σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 7α της οδηγίας πλαίσιο.

Share.

Comments are closed.