Κόλλησε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το έργο της ψηφιακής γεωργίας

0

Πλημμελής κρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο φάκελος που υπέβαλλε η αναθέτουσα αρχή και συγκεκριμένα η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ) για το έργο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για το δεύτερο από τα τέσσερα υποτίθεται «εμβληματικά» έργα πληροφορικής της προηγούμενης κυβέρνησης που κολλάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβεβαιώνοντας την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε ο τομέας των ΤΠΕ. Έχει προηγηθεί η άρνηση του Ελεγκτικού να δώσει το πράσινο φως για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων», προϋπολογισμού 12,9 εκατ. ευρώ καθώς έκρινε πως η επιλογή των barcode scanners (εξοπλισμός – τμήμα των προμηθειών του διαγωνισμού) δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες του έργου. Σημειώνεται ότι ένταση κατά της παραπάνω απόφασης έχει καταθέσει η ανάδοχος κοινοπραξία.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού για το έργο για την ψηφιακή γεωργία μεταξύ άλλων δεν υπεβλήθη το από 2/1/2019 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αναλυτικός προϋπολογισμός της σύμβασης και η τεκμηρίωσή του που, κατ’ άρθρο 45 του v. 4412/2016, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στο φάκελο κάθε δημόσιας σύμβασης και μια σειρά από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΠ με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης.

Ακόμη, ζητείται να προσκομιστεί η αιτιολογία για το γεγονός ότι παρά την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα του ελεγχόμενου έργου, δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματα πολλών φορέων (μεταξύ αυτών της ΙΒΜ και της Ιντρακάτ) για ικανή παράταση (20 – 60 ημέρες) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό, στον οποίο τελικά συμμετείχαν δύο μόνο οικονομικοί φορείς, ο ένας εκ των οποίων αποκλείστηκε λόγω μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Για τους παραπάνω λόγους το Ελεγκτικό, έπειτα από συνεδρίασή του στις 3 Ιουλίου 2019, ανέβαλε την έκδοση οριστικής πράξης και διέταξε τη συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου.

Για τα δύο προαναφερόμενα έργα έχουν υπάρξει σειρά από ενστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που έχει γίνει έως σήμερα. Η αρμόδια πολιτική ηγεσία (υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) είναι σαφές ότι έχει διαφορετικό σχεδιασμό σε σχέση με τα έργα πληροφορικής. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο βήμα για να αποφασιστεί η τύχη των έργων αυτών είναι η αλλαγή των στελεχών που είναι επικεφαλής στην ΚτΠ (έργο ψηφιακός μετασχηματισμός Γεωργίας) και στο ΕΔΕΤ (Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων). Στη συνέχεια αυτό που θα εξεταστεί πρωτίστως είναι οι νομικές συνέπειες και το κόστος για το δημόσιο από τυχόν απόφαση για ακύρωσή τους.

Share.

Comments are closed.