Προχωρά η ένταξη του Ultra Fast Broadband στο ΕΣΠΑ – ολοκληρώνεται η διαδικασία έγκρισης από την ΕΕ

0

H τυπική απάντηση απομένει μόνον για την ένταξη στο ΕΣΠΑ του «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Ultra Fast Broadband (UFBB)», συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (870 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ), βάσει των συνεννοήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ).

Στο σημείο που βρίσκεται η γραφειοκρατική διαδικασία εφόσον επιχειρηθούν αλλαγές στο έργο από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης («διάδοχο» του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής όσον αφορά την ΓΓΤΤ) θα χρειασθούν νέες εγκρίσεις από την ΕΕ, τη στιγμή που ο χρόνος είναι περιορισμένος για το τρέχον ΕΣΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το UFBB είχε προκηρυχθεί από την ΓΓΤΤ χωρίς να έχει λάβει την τελική έγκριση από την ΕΕ προκειμένου να κερδηθεί χρόνος, με ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε αυτό την 26ηΑυγούστου 2019.

Ως προς τις εγκρίσεις αναλυτικότερα: Στις 5/7/2019 απεστάλη στην ΓΓΤΤ το σημείωμα ολοκλήρωσης (completion note) των JASPERS (μηχανισμός βοήθειας για τη στήριξη σχεδίων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες) με βάση το οποίο μπορεί να γίνει η υποβολή του φακέλου μεγάλου έργου στη DG REGIO και το UFBB έχει σταλεί ήδη στο ΕΠΑΝΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία») προς υποβολή στο Ηλεκτρονικό Σύστημα που αναρτώνται τα έργα για την ΕΕ (ο επίσημος δίαυλος). Με βάση το completion note, δεν προκύπτουν αλλαγές στο έργο το οποίο έχει προκηρυχθεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Παράλληλα η DG COMP (Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) έχει λάβει απαντήσεις και στο δεύτερο κύκλο των σχολίων της και η προοπτική είναι (όπως έχει υποσχεθεί) να δώσει την τελική – τυπική της απάντηση ως τα μέσα Ιουλίου, με βάση την οποία θα γίνει η ένταξη του έργου στο ΕΠΑΝΕΚ. Η DG REGIO επιπλέον έχει στείλει στη ΓΓΤΤ και το τελικό σχέδιο της επίσημης απάντησης της, που θα κοινοποιήσει στη συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η εσωτερική της διαβούλευση.

Το UFBB αφορά την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον για να επενδύσουν απευθείας οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και αφορά 812.155 τηλεφωνικές συνδέσεις (περίπου 18% των συνολικών) και δυνητικά 2,5 εκατ. πολίτες. Θα πραγματοποιηθεί ειδικότερα με τη σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η εθνική συμμετοχή θα αγγίξει τα 300 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (88% ΕΠΑΝΕΚ και 12% ΠΑΑ), ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 400 εκατ. ευρώ. Κύριος του έργου είναι το ελληνικό Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και στο τέλος της περιόδου παραχώρησης όλες οι υποδομές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα περιέλθουν στην πλήρη κυριότητα και διαχείριση του ελληνικού Δημοσίου.

Δυνητικά ενδιαφερόμενοι είναι όλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, OTE, Vodafone, Wind και Forthnet, αλλά και επενδυτικά κεφάλαια (fund) πιθανόν σε συνεργασία με κατασκευαστικές εταιρείες όπως π.χ. η Ιντρακάτ η οποία αναλαμβάνει την κατασκευή δικτύων ως κατασκευαστής και εκτελεί και έργο οπτικών ινών σε ένα τμήμα της χώρας (rural).

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία δύο σταδίων (ανταγωνιστικός διάλογος). Με την πρώτη φάση του διαγωνισμού θα αναδειχθούν τα υποψήφια σχήματα που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και θα ακολουθήσει η ανάθεση της σύμβασης σύμπραξης.

Share.

Comments are closed.