Η Uni Systems υλοποιεί το DIGIT-TM για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Η Uni Systems βρίσκεται μεταξύ των εταιρειών που ανέλαβαν την υλοποίηση των συμβάσεων-πλαίσιο Lot 1, Lot 2, Lot 3 και Lot 4 του DIGIT-TM για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής.

Το DIGIT-TM αποτελεί τη μεγαλύτερη σύμβαση-πλαίσιο αυτήν την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά σε διαδικασία κοινής προμήθειας που πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και άλλων συμμετεχόντων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA), τον Εκτελεστικό Οργανισμό για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA), τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA).

Η Uni Systems με τους συνεργάτες της στις σχετικές Κοινοπραξίες θα παραδώσουν μεγάλο εύρος υπηρεσιών πληροφορικής σε όλες τις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και στις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων οργανισμών στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο, στην Ίσπρα (Ιταλία), στη Σεβίλλη (Ισπανία), στο Πέττεν (Ολλανδία), στην Κομητεία του Μιθ (Ιρλανδία) και στην Καρλσρούη (Γερμανία).

Η διάρκεια της σύμβασης-πλαίσιο είναι τέσσερα (4) χρόνια και ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται στα 1.134.251.967€.

Ο Γιάννης Λουμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems, πραγματοποίησε την ακόλουθη δήλωση: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε μια ακόμη σημαντική επιτυχία της Εταιρείας μας σε ένα πελάτη με κύρος όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του υπό υλοποίηση έργου, οι πολυάριθμοι φορείς που εμπλέκονται από διαφορετικά σημεία της Ευρώπης, αλλά και οι διαφορετικές τεχνολογικές και επιχειρησιακές τους ανάγκες, αποτελούν για εμάς πρόκληση και ταυτόχρονα την ευκαιρία που θα ενισχύσει τη θέση μας στην αγορά των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.»

Share.

Comments are closed.