Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Σημαντική αύξηση κερδών για τον ΟΤΕ το 2018

0

Σταθερά έσοδα και σημαντική αύξηση κερδών παρουσίασε για το 2018 ο όμιλος ΟΤΕ. Αναλυτικότερα, τα έσοδα του ομίλου ΟΤΕ πέρσι διαμορφώθηκαν σε 3.798,7 εκατ. ευρώ αμετάβλητα έναντι της χρήσης του 2017. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ήταν 281 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 34,8% και το προσαρμοσμένο EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 1.316,8 εκατ. ευρώ αυξημένο 1,7%.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε 707,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες 9,6% και οι ελεύθερες ταμειακές ροές σε 344,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 273%). Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης του 2018 ήταν 1.089,8 (μειωμένα 16,4%) και ο καθαρός δανεισμός 738,8 εκατ. ευρώ σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το τέλος του 2017.

Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 12 Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,46 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,35 ευρώ που διανεμήθηκε πέρυσι (συνολικά 220,8 εκατ. ευρώ, το 63% των παραγόμενων ταμειακών ροών του έτους).

Για τις προοπτικές του ομίλου το τρέχον έτος η διοίκηση σημείωσε ότι στην Ελλάδα, όπου η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Τα έσοδα στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τις έκτακτες προβλέψεις και τα μέτρα αναδιοργάνωσης που ελήφθησαν το 2018. Σημειώνεται ότι στη Ρουμανία τα έσοδα πέρσι μειώθηκαν 4,1% στα 932,2 εκατ. ευρώ και τα EBITDA 8,7% στα 243 εκατ. ευρώ.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις του ΟΤΕ, οι οποίες μειώθηκαν το 2018, αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω τη φετινή χρονιά, καθώς σταδιακά επιστρέφουν σε κανονικά επίπεδα. Το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε 650 εκατ. περίπου. Αντανακλώντας κυρίως τις χαμηλότερες επενδύσεις και περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας, ο ΟΤΕ αναμένει το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε 450 εκατ. περίπου ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα αγγίξουν τα 350 εκατ. περίπου, αυξάνοντας σημαντικά τις αμοιβές των μετόχων του ΟΤΕ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Είμαι ικανοποιημένος με όσα πετύχαμε το 2018. Διατηρήσαμε τα έσοδά μας σταθερά και ενισχύσαμε την κερδοφορία μας. Επενδύσαμε στο μέλλον και στις υπηρεσίες που θέλουν οι πελάτες μας, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τις ταμειακές μας ροές τηρώντας τις υποσχέσεις μας στις αγορές. Στην Ελλάδα, τα ετήσια έσοδα και το EBITDA αυξήθηκαν κατά 1,5% και 4,0% αντίστοιχα, χάρη στην ενίσχυση των επιδόσεών μας σε βασικούς τομείς της λειτουργίας μας: στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και οπτικής ίνας, στη συνδρομητική τηλεόραση, στην κίνηση δεδομένων κινητής, στη διείσδυση του mobile app, καθώς και στη διαχείριση του κόστους. Τα αποτελέσματα στη Ρουμανία αντικατοπτρίζουν έκτακτες προβλέψεις και μέτρα που ελήφθησαν για την επαναφορά της εταιρείας σε σταθερή πορεία.»

Στο τέλος του 2018 οι σταθερές ενεργές ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ αυξήθηκαν 7,8% και σε απόλυτο νούμερο ήταν 1.896.336, εκ των οποίων το 28% (ή 531.334) ήταν VDSL, vectoring και super vectoring. Από τις 531.334 το 3% είναι συνδέσεις με ταχύτητες 100 και 200 Mbps. Οι συνδρομητές τηλεόρασης ήταν 541.907 (αυξημένοι κατά 3,3%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΤΕ (νομικές υποθέσεις) το δικαστήριο που εξέτασε την υπόθεση Siemens και έκρινε ένοχο τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τάσο Μαντέλη, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αποφάσισε παράλληλα το ποσό των 230 χιλ. ευρώ που είχε δεσμευτεί στον τραπεζικό λογαριασμό του πρώην υπουργού, να καταβληθεί στον ΟΤΕ (μετά από την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου). Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο ΟΤΕ δεν παρέστη στην κατ΄ έφεση δίκη ως πολιτικώς ενάγων.

Share.

Comments are closed.