Siemens & Bentley: υπηρεσίες ψηφιακού διδύμου PlantSight στο cloud

0

Η Siemens και η Bentley Systems ανακοίνωσαν τη δημιουργία του PlantSight, το αποτέλεσμα της από κοινού ανάπτυξης των ιδιαιτέρως συμπληρωματικών τους χαρτοφυλακίων λογισμικού. Το PlantSight είναι μια ψηφιακή λύση για να ωφεληθούν οι πελάτες από μια πιο αποτελεσματική λειτουργία των εργοστασιακών μονάδων. To PlantSight επιτρέπει τη λειτουργία και την ενημέρωση των ψηφιακών διδύμων που συγχρονίζονται τόσο με δεδομένα φυσικής πραγματικότητας όσο και με μηχανικά δεδομένα, δημιουργώντας ένα ολιστικό ψηφιακό πλαίσιο για σταθερά κατανοητά ψηφιακά στοιχεία από διαφορετικές πηγές δεδομένων, για κάθε μονάδα λειτουργίας. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων επωφελούνται από την υψηλή αξιοπιστία και την ποιότητα των πληροφοριών για συνεχή λειτουργική ετοιμότητα και μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Κάθε λειτουργική μονάδα στον πραγματικό κόσμο χαρακτηρίζεται από αθροιστική εξέλιξη, τόσο στη φυσική συνθήκη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων όσο και στους ποικίλους τύπους και μορφές των θεωρητικά αντίστοιχων μηχανολογικών δεδομένων. Κατά συνέπεια, τα ψηφιακά δίδυμα που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να συγχρονίζουν αξιόπιστα τις αντανακλάσεις τόσο της φυσικής πραγματικότητας όσο και των εικονικών αναπαραστάσεων, συνολικά και με ακρίβεια. Επιπλέον, περισσότερες συχνότερες αλλαγές είναι αναπόφευκτες. Με το PlantSight, κάθε ιδιοκτήτης-χειριστής της μονάδας μεταποίησης μπορεί να συνειδητοποιήσει τα οφέλη των ψηφιακών διδύμων που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και χωρίς να διαταράσσεται το υπάρχον φυσικό ή εικονικό περιβάλλον τους.

Για τις βιομηχανίες μεταποίησης που χαρακτηρίζονται από συνεχιζόμενα επενδυτικά σχέδια, η αποτελεσματικότητα των ψηφιακών διδύμων εξαρτάται από την ακεραιότητα και την προσβασιμότητα των οιονεί λειτουργικών πληροφοριών που παρουσιάζονται και ενημερώνονται συνεχώς σε αξιόπιστες μορφές 2D σχηματικών και τρισδιάστατων μοντέλων. To PlantSight παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα προβολής σε cloud / web και πρόσβαση σε υπάρχουσες διεπαφές δεδομένων και εργαλείων, διασφαλίζοντας ότι οι αλλαγές γίνονται έγκαιρα και ότι με ακρίβεια καταγράφονται και γίνονται αντικείμενο διαχείρισης.

Με τις υπηρεσίες του ψηφιακού διδύμου που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο στο cloud του PlantSight, τα λειτουργικά και σχετιζόμενα με το έργο δεδομένα μηχανικής εναρμονίζονται άψογα. Όλοι οι κλάδοι και οι ενδιαφερόμενοι έχουν άμεση πρόσβαση σε πιστές αναπαραστάσεις. Ιδιαίτερα για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ο χρόνος και η προσπάθεια ενοποίησης και ολοκλήρωσης τις πληροφορίες των πόρων θα μειωθούν σημαντικά, ενώ η τεκμηρίωση των εγκαταστάσεων θα διατηρείται ενήμερη και η ποιότητά της θα βελτιωθεί αναλόγως.

Ο Greg Bentley, Διευθύνων Σύμβουλος της Bentley Systems, δήλωσε: «Από την αρχή της στρατηγικής συμμαχίας της Bentley Systems με τη Siemens, έχουμε δει μαζί ότι η ανάπτυξη του PlantSight έχει ίσως τη μεγαλύτερη σημασία για την αγορά μας. Η ανακοίνωση της Siemens για την ψηφιακή προσφορά της για τη βιομηχανία μεταποίησης με διακριτές γραμμές παραγωγής, μας επιτρέπει να συγκεντρώσουμε, μέσω μιας υπηρεσίας cloud, τα συμπληρωματικά στοιχεία των Comos, OpenPlant, MindSphere και Teamcenter. Το PlantSight μπορεί τώρα να κάνει πραγματικότητα την κορυφαία προτεραιότητα της βιομηχανίας μεταποίησης για ψηφιακή τεχνολογία – την ενεργοποίηση των ψηφιακών διδύμων της λειτουργικής μηχανικής των εργοστασίων της».

«Με το PlantSight, εντείνουμε τη συνεργασία μας με την Bentley και επεκτείνουμε τις δυνατότητες που προσφέρονται από τη χρήση δεδομένων για τη βιομηχανία μεταποίησης. Αυτή η κοινή λύση που βασίζεται στην αλληλοσυμπληρούμενη τεχνογνωσία της Bentley και της Siemens, αποτελεί ένα βασικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των ψηφιακών διδύμων και της δημιουργίας μιας ψηφιακά ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια. Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας για τις ψηφιακές επιχειρήσεις υιοθετώντας τις τεχνολογίες του μέλλοντος», δήλωσε ο Klaus Helmrich, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Siemens AG.

Ο Valentijn de Leeuw, Αντιπρόεδρος της ARC Advisory Group, δήλωσε: «Πιστεύω ότι οι πρόσφατα ανεπτυγμένες υπηρεσίες του PlantSight της Siemens και της Bentley θα θέσουν τα θεμέλια της επόμενης γενιάς διαχείρισης των πληροφοριών και απόδοσης. Για τα ψηφιακά δίδυμα που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, αυτό ενισχύει την πραγματική εργοστασιακή μονάδα, ενσωματώνοντας λειτουργικά δεδομένα σε επιχειρησιακούς πίνακες πληροφοριών, με εμβυθιστική προσομοίωση κατάρτισης του χειριστή και με συνδέσεις σε εφαρμογές, όπως προσομοίωση διαδικασίας, στρατηγική διαθέσιμων πόρων και αξιοπιστία. Τα οφέλη του περιβάλλοντος θα αυξηθούν με τον αριθμό των μικροϋπηρεσιών που παρέχονται».

Το PlantSight συγχωνεύει τα ψηφιακά δίδυμα του έργου και ελέγχει τα συστήματα ψηφιακών διδύμων και σύντομα θα επεκταθεί σε ψηφιακά δίδυμα απόδοσης και ψηφιακά δίδυμα συστατικών προϊόντων.

Το PlantSight αντικατοπτρίζει το φυσικό εργοστάσιο μέσω «συνεχών» ερευνών και υπηρεσιών αναπαράστασης πραγματικότητας στο cloud. Οι επικαλυπτόμενες φωτογραφίες και (όπως απαιτείται) οι συμπληρωματικές σαρώσεις με λέιζερ, από UAV και απεικόνιση σε επίπεδο εδάφους, υποβάλλονται σε επεξεργασία για να δημιουργήσουν xωρικά ταξινομημένα και μηχανολογικά έτοιμα πλέγματα – το ψηφιακό πλαίσιο του εργοστασίου, μέσα στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί γεωγραφικά κάθε επισημασμένο στοιχείο.

Για να συγχρονιστεί με τα εξελισσόμενα μηχανικά δεδομένα της μονάδας, οι ομάδες της Bentley και της Siemens Comos συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του Connected Data Environment (CDE) του PlantSight. Περιλαμβάνει γέφυρες πληροφόρησης από μοντέλα μηχανικής και έναν κόμβο ολοκλήρωσης για την επίτευξη της απαιτούμενης σημασιολογικής συμφωνίας για τα ψηφιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών τους). Το CDE τουPlantSight συμπληρώνεται επίσης από σχετικά δεδομένα από άλλες πηγές, όπως τα παραδοτέα των έργων και τις πληροφορίες των συστημάτων ελέγχου, στο βαθμό που αναφέρονται μέσω ετικετών ψηφιακών στοιχείων.

Για τους μηχανικούς των εργοστασιακών μονάδων, η αξία ενός ψηφιακού δίδυμου που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, καθορίζεται από την προσβασιμότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών που μπορούν να παρουσιαστούν και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σε αξιόπιστες μορφές σχημάτων και τρισδιάστατων μοντέλων. Το PlantSight, μέσω της νέας υπηρεσίας cloud και της διεπαφής στο διαδίκτυο, εκμεταλλεύεται τη συμπληρωματικότητα, την αποδεδειγμένη μηχανική ευρωστία και την ευφυΐα των Comos και OpenPlant, ενσωματώνοντας πλήρως τη λειτουργική και χωρική μοντελοποίηση. Για πρώτη φορά, οι μηχανικοί που βρίσκονται επιτόπου μπορούν να έχουν τόσο προσβάσιμα δεδομένα όσο και προσβάσιμες διεπαφές εργαλείων, για να διασφαλίσουν ότι οι μεταβολές που πραγματοποιούνται γίνονται έγκαιρα και αποτυπώνονται με ακρίβεια αλλά και γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω του μοχλού αλλαγών του PlantSight, για εξασφαλισμένη πιστότητα.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι το ψηφιακό δίδυμο που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, μέσω της προσβασιμότητας στο cloud και της ανοικτής αρχιτεκτονικής του CDE, παρέχει εμβυθιστική ορατότητα σε όλο τον κύκλο ζωής του εργοστασίου, συμπεριλαμβανομένης της οπτικοποίησης της μεικτής πραγματικότητας όλων των πληροφοριών και ακόμα πιο σημαντικό, της ψηφιακής ορατότητας για την εκμάθηση των μηχανημάτων και την ανάλυση.

Οι υπηρεσίες cloud των ψηφιακών διδύμων του PlantSight θα διατεθούν ξεχωριστά από την Siemens και τη Bentley και τώρα επιλέγονται οι πρώτοι που τις υιοθετούν. Οι εταιρείες εργάζονται τώρα για να προσθέσουν στις δυνατότητες του PlantSight τις πλέον σύγχρονες λειτουργίες APM, για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις υπηρεσίες που βασίζονται στο MindSphere, το ανοιχτό IoT λειτουργικό σύστημα της Siemens. Για τα κατασκευασμένα ψηφιακά εξαρτήματα, η Teamcenter PLM της Siemens θα προσφέρει άμεση πρόσβαση σε ψηφιακά δίδυμα προϊόντων για προσομοίωση και αποκατάσταση.

Το PlantSight συγκεντρώνει δεδομένα από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων πλεγμάτων πραγματικότητας σε μια πύλη, επιτρέποντας την ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες που προηγουμένως δεν ήταν προσβάσιμες.

Share.

Comments are closed.