Πλήρωσε 70 εκατ. στο ομολογιακό της η WIND

0

Την πρόωρη εξόφληση ποσού 70 εκατ. ευρώ των ομολογιών (Senior Notes) συνολικής αξίας 345 εκατ. ευρώ τοκομεριδίου 10% λήξεως το 2021 αποφάσισε η μητρική της WIND Ελλάς, Crystal Almond Sarl.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2018, στην τιμή του 107,5% του αρχικού κεφαλαίου, με σκοπό την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου και τη μείωση του κόστους δανεισμού. Μετά την μερική εξόφληση, το ανεξόφλητο αρχικό ποσό των ομολογιών θα αντιστοιχεί σε 275 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενισχύσει τη συνολική θετική χρηματοοικονομική εικόνα της WIND καθώς η εταιρεία έχει ήδη καταγράψει 10 τρίμηνα ανάπτυξης με θετικό πρόσημο σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία. Μετά και την πετυχημένη είσοδο στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης με τη WIND VISION, η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις της σε δίκτυα νέας γενιάς (4G, 4G+, οπτικές ίνες), εστιάζοντας σε υπηρεσίες σύγκλισης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της WIND, Νάσου Ζαρκαλή, το 2018 θα είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης. Το πρώτο εξάμηνο του έτους ολοκληρώθηκε με άνοδο τζίρου περί το 4% και αύξηση EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 21%. Η εκτίμηση του επικεφαλής της εταιρείας είναι ότι στο σύνολο του τρέχοντος έτους η εταιρεία θα εμφανίσει άνοδο της λειτουργικής της κερδοφορίας κατά 15%. Η θετική πορεία των μεγεθών της ξεκίνησε το 2016 με αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 7% και έπειτα ήρθε το 2017 με αύξηση 14%.

Κατά το πρώτο τρίμηνο φέτος τα έσοδα κινητής τηλεφωνίας της WIND αυξήθηκαν 4,1% και τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας 4,5%, ενώ το δεύτερο τρίμηνο κατά 4,3% και 2,6%, αντίστοιχα.

Share.

Comments are closed.