Η Cosmos Business Systems κατέθεσε προσφορά για τον διαγωνισμό της ΚτΠ

0

Η Cosmos Business Systems  κατέθεσε προσφορά στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας  με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)».

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα αποτελέσει την βασική πλατφόρμα που θα υποστηρίξει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, καθώς και την εποπτεία τους. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα υποστηρίζει διαδικτυακά τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων (γνωστοποίηση, έγκριση κ.λπ.), καθώς και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες που θα διενεργεί τόσο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), όσο και άλλα Υπουργεία και Αρμόδιες Αρχές του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες Byte, Singular, QnR , Unisystems και η Ένωση Εταιρειών: «Knowledge Broadband Services A.E. & INDIGITAL Α.Ε.»

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.943.324,04€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Η Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE , CBS IT Systems Cyprus (LTDσυγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς.

Ο κύκλος εργασιών της το 2017 ανήλθε στα 24 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.

Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2018, 30 χρόνια λειτουργίας.

Share.

Comments are closed.