Η ATC υλοποίησε έργο για το Ινστιντούτo Επικοινωνίας

0

Η Athens Technology Center (ATC) πρόσφατα ολοκλήρωσε τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης ψηφιακού αρχείου για λογαριασμό του Ινστιντούτου Επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, με όχημα την πλατφόρμα infoasset, που αποτελεί την ολοκληρωμένη πρόταση της ATC για διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου και content marketing, το Ινστιντούτο απολαμβάνει πλέον την αποτελεσματική κατηγοριοποίηση, αρχειοθέτηση και διαχείριση ενός τεράστιου πλούτου περιοδικών, εκδόσεων, καταχωρίσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ, από τη δεκαετία του 1940 έως σήμερα.

Πυρήνα του έργου αποτέλεσαν οι λειτουργικότητες αποθήκευσης, ταξινόμησης, αναζήτησης και διαχείρισης της πλατφόρμας infoassset της ATC. Μέσω αυτών, οι χρήστες του συστήματος μπορούν να πλοηγούνται στο σύνολο του αρχείου, μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας (UI), συνδυάζοντας ποικιλία κριτηρίων αναζήτησης, όπως, τον τίτλο και τους συντελεστές μιας διαφημιστικής καμπάνιας ή μιας έκδοσης, τη χρονολογία δημιουργίας συγκεκριμένου υλικού, τον τύπο του αρχείου, keywords , τη χρήση λογικών τελεστών κλπ. Επίσης, στα πλαίσια του έργου, η ATC διαμόρφωσε ειδικό μηχανισμό «μαζικής εισαγωγής» (import) αρχείων εικόνας, ήχου και video, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων τους.

Τελικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας του ΙΕπ είναι να αποκτήσουν σταδιακά πρόσβαση στο αρχείο φορείς και πρόσωπα της διαφήμισης. Μέχρι στιγμής το αρχειοθετημένο περιεχόμενο αγγίζει τον αριθμό των 12.000 εγγραφών. Υπολογίζεται ότι το φθινόπωρο του 2018 ένα μεγάλο μέρος του αρχείου θα είναι έτοιμο, ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση του ζητούμενου περιεχομένου.

Share.

Comments are closed.