Γιώργος Δριτσάνος: ΙΤ & Field Services VP Schneider Electric

0

Από το 1836 μέχρι σήμερα, η Schneider Electric έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο ειδικό στη διαχείριση ενέργειας.  Ξεκινώντας την πορεία της από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, πέρασε στον ηλεκτρισμό και τη διαχείριση αυτοματισμών. Μετά από 170 χρόνια ιστορίας, έχει πλέον γίνει ο προμηθευτής λύσεων που επικεντρώνονται στη μέγιστη αξιοποίηση της ενέργειας. Πεδίο δόξης –και επιτυχιών- λαμπρό είναι για τη Schneider Electric ο σχεδιασμός λύσεων και υλοποιήσεων για τον απαιτητικό τομέα των datacenters, που αποτελούν και τον πυρήνα του cloud. O Γιώργος Δριτσάνος ΙΤ & Field Services VP για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, μας παρουσιάζει την οπτική της εταιρίας για την ενεργειακή διαχείριση των υποδομών ΙΤ.

s059

Υπάρχει μία φιλολογία ότι οι πράσινες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας έχουν υψηλό κόστος εγκατάστασης και συνεπώς είναι απαγορευτικές. Πόσο βαθμό αλήθειας έχει αυτή η φράση;

Οι πράσινες τεχνολογίες σύμφωνα με την SchneiderElectric, παγκόσμιο ειδικό στη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, δεν αποτελούνται από πολύ ακριβότερα συστήματα ή λύσεις σε σχέση με τις συμβατικές. Απαιτούν ωστόσο μία μελέτη των αναγκών μίας επιχείρησης και ένα πιο μακρόπνοο όραμα ως προς τις μελλοντικές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν. Σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού, μπορούν να προταθούν και υλοποιηθούν λύσεις για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση αυτού. Σαφέστατα η εγκατάσταση μία λύσης που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας ή ενός οποιοδήποτε εξοπλισμού απαιτεί μία αρχική επένδυση από την πλευρά του πελάτη. Όμως, η δέσμευση της εταιρείας είναι ότι θα υπάρξει ένας πολύ μικρός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης αυτής και παράλληλα σημαντικά οφέλη τόσο από τη μείωση του λειτουργικού κόστους όσο και του περιβαλλοντικού προφίλ του οργανισμού.

Κατά συνέπεια, όχι μόνο δε συμφωνούμε με την παραπάνω πρόταση, αλλά θεωρούμε ότι τα οφέλη που οι οργανισμοί έχουν να καρπωθούν από την εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών στις εγκαταστάσεις τους είναι πολλαπλά και σίγουρα συμφέροντα ως προς την ανταγωνιστικότητα  και βιωσιμότητα της επιχείρησης .

Με δεδομένη τη διαρκή αύξηση των αναγκών των επιχειρήσεων για cloud λύσεις, μπορούν τα datacenters να διατηρήσουν επάρκεια ισχύος στις εγκαταστάσεις τους;

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων για cloud εφαρμογές οδηγούν και στην ανάγκη για μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων που θα τις υποστηρίζουν. Τα νέα data centers που σχεδιάζονται ανά τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα λαμβάνουν υπόψη τις τωρινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και μπορούν πολύ εύκολα να επεκταθούν όταν αυτό είναι αναγκαίο (modular).

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι επειδή πολλοί οργανισμοί δεν μπορούν να συντηρούν ένα διαρκώς αυξανόμενο όγκο δεδομένων, επιλέγουν να προβούν σε outsourcing των υπηρεσιών αυτών. H Schneider Electric βρίσκεται στο πλευρό αυτών των παρόχων προμηθεύοντάς τους με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε εκείνοι να μπορούν να υποστηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες τους.

 

Με αφορμή ένα μεγάλο project που η Schneider έχει πραγματοποιήσει στη Νορβηγία, θεωρείτε ότι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας μπορούν να ενταχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό στο ενεργειακό μίγμα που χρησιμοποιούν τα datacenters ;

Στις μέρες μας, η προσπάθεια όλο και περισσότερων εταιρειών να λειτουργούν πιο πράσινα και οικολογικά είναι μία ξεκάθαρη τάση. Το ίδιο συμβαίνει και στον κλάδο των DataCenters, όπου προσπαθώντας να μειώσουμε την κατανάλωση του ρεύματος αναζητούνται νέοι τρόποι «ανακύκλωσης» της ενέργειας που χρησιμοποιείται. Τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, η SchneiderElectric και οι συνεργάτες της σχεδιάζουν κέντρα δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή ψύξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το νέο DataCenterτου Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) που υλοποιούμε μαζί με την LamdaHellix στον Λούρο ποταμό, για το οποίο σχεδιάστηκαν ειδικά containersπου θα το φιλοξενήσουν και η λειτουργία του βασίζεται αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την ψύξη του εξοπλισμού, χρησιμοποιείται το νερό του  ποταμού, ενώ για την τροφοδοσία χρησιμοποιείται ενέργεια από την υδροηλεκτρικό σταθμό που βρίσκεται παρακείμενα του φράγματος. Η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, αφού ο δείκτης μέτρησης της αποδοτικότητας (PUE, PowerUsageEffectiveness) του κέντρου, θα είναι ιδιαίτερα χαμηλός για τα Ελληνικά δεδομένα.

Κατά συνέπεια, η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση και σαφώς προσφέρεται για την αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και ψύξης για την πιο αποδοτική αλλά ταυτόχρονα και οικολογική λειτουργία των DataCenters.

Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί, επιλέγουν λύσεις privatecloud και στρέφονται προς λύσεις προκατασκευασμένων datacenters. Διαθέτει παρόμοιες λύσεις η SchneiderElectric;

Η SchneiderElectric υποστηρίζει τις εταιρείες που προσφέρουν λύσεις privatecloud και διαθέτει στο εύρος του εξοπλισμού της έτοιμες λύσεις προκατασκευασμένων μονάδων DataCenter(Containerized) που μειώνουν τον χρόνο κατασκευής του έργου.  Η προσφορά μας διαθέτει μία μεγάλη γκάμα λύσεων, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες υλοποίησης κάθε εφαρμογής. Οι συγκεκριμένες λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις εφαρμογές ενός PrivateCloud.

 Θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει τις προοπτικές να αποτελέσει κόμβο διακίνησης και διαχείρισης δεδομένων ;

Η Ελλάδα έχει αρκετές προοπτικές ώστε να αποτελέσει έναν κόμβο διακίνησης και διαχείρισης δεδομένων, στην ευρύτερη περιοχή την Νοτιανατολικής Ευρώπης, αφού διαθέτει μία μεγάλη δεξαμενή εξειδικευμένων μηχανικών, οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πλέον του στελεχιακού δυναμικού, η χώρα μας διαθέτει όλες τις σύγχρονες βασικές υποδομές, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν μία σύγχρονη επιχείρηση. Παρόλα αυτά, θα χρειαστούν επιπλέον επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, οι οποίες θα βοηθήσουν ώστε η χώρα μας να αποτελέσει το σημαντικότερο κόμβο διακίνησης και διαχείρισης δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή.

Πολλές φορές οι οργανισμοί που επιλέγουν να εγκαταστήσουν μικρότερα ή μεγαλύτερα datacenters, δεν έχουν τις δυνατότητες να κάνουν τις αντίστοιχες μελέτες. Μπορεί η  SchneiderElectricνα παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες;

Τόσο η SchneiderElectric, όσο και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας βρισκόμαστε πάντοτε στο πλευρό των επιχειρήσεων πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από την υλοποίηση ενός έργου.

Θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικό να συζητήσουμε διεξοδικά με τον κάθε οργανισμό τις δικές του ανάγκες και απαιτήσεις προκειμένου να προτείνουμε και να σχεδιάσουμε μαζί τη βέλτιστη και πιο συμφέρουσα για εκείνον λύση.

HSchneiderElectric, ως παγκόσμιος ειδικός στην διαχείριση Ενέργειας, μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε όλη την φάση σχεδιασμού και υλοποίησης ενός DataCenter.

Share.

Leave A Reply