Πρόσω Oλοταχώς για Ελληνικές Δυναμικές επιχειρήσεις!

0

Το ΑLBA Graduate Business School at The American College of Greece αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν, ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δυναμικούς επιχειρηματίες, με τίτλο European Business Growth Catalyst, EBGC.

EBGC2

Το EBGC, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης, το ESADE της Ισπανίας και το Πανεπιστήμιο του Sheffield, είχε σαν στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική καθοδήγηση. To πρόγραμμα παρείχε στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις τη γνώση και τα εργαλεία που χρειάζονται για να επεκταθούν σε νέες αγορές του εξωτερικού και να αντλήσουν τα απαραίτητα για την ανάπτυξή τους κεφάλαια. H εκπαίδευση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2015 με τη συμμετοχή 18 επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν από περίπου 70 που δήλωσαν συμμετοχή. Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα διαδραστική αφού οι επιχειρηματίες αντάλλασσαν τις εμπειρίες τους και έλυναν μαζί τα προβλήματα της κάθε μία εταιρείας.  Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι επιχειρηματίες δεν επιβαρύνθηκαν με κάποιο κόστος συμμετοχής.

Share.

Leave A Reply