Παρασκευή, 31 Μαρτίου

Οι κίνδυνοι του BYOD για τις επιχειρήσεις

0

Επικίνδυνη για τις επιχειρήσεις και την ασφάλεια τους κρίνεται το BYOD (Bring Your Own Device), η τάση που θέλει του εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους κινητές συσκευές (smartphones, tablets) στη δουλειά.

BYOD

Μία έρευνα που έγινε από κοινού με την Kaspersky Lab και τη B2B International χαρακτηρίζει το BYOD “απειλητική”, ωστόσο καταδεικνύει ότι λίγες επιχειρήσει προτίθενται να λάβουν μέτρα. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 24 χώρες (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) και το 49% των εκπροσώπων των χωρών αυτών συνέτειναν στο συμπέρασμα ότι η BYOD όντως απειλεί τις επιχειρήσεις με τους Ιάπωνες να εμφανίζονται ως πλέον ανήσυχοι για τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει σε μία εταιρεία η διακίνηση δεδομένων της μέσω των προσωπικών συσκευών των εργαζομένων της.

Παρ’ όλα αυτά οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων των περισσότερων χωρών, δήλωσαν ότι δεν σκοπεύουν να πάρουν μέτρα προστασίας, ενώ το 25% των Ελλήνων συμμετεχόντων υποστήριξαν ότι θα ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους συσκευές. 

Το 43% των στελεχών του τομέα της Πληροφορικής που συμμετείχαν στην έρευνα σημείωσαν ότι ακόμα και να εφαρμοστούν απαγορεύσεις, αυτές δεν θα είναι αποτελεσματικές καθώς δεν είναι δυνατό να ελέγξει κανείς κανέναν εργαζόμενο για το αν χρησιμοποιεί την προσωπική του συσκευή για δουλειές της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.

Share.

Leave A Reply