Ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του Hellas Sat

0

hellassat_arabsat

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία του ΟΤΕ για την πώληση του 99,05% που κατέχει  στην εταιρεία Hellas Sat, η οποία διαχειρίζεται το δορυφόρο HellasSat2, στην  ArabSat, κύριο πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, μόλις καταβλήθηκε το τίμημα από την αραβική εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ από την πώληση του μεριδίου του στην Hellas Sat ανέρχονται σε 208 εκατ. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,05%: της αξίας των δραστηριοτήτων της Hellas Sat, η οποία ανέρχεται στα 157 εκατ. ευρώ, που ισούται με 7 φορές τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Hellas Sat για το 2012 και των διαθεσίμων της Hellas Sat κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται σε 53,4 εκατ. ευρώ. Ο ΟΤΕ θα εισπράξει και 7 εκατ. ως μέρισμα.

Share.

Leave A Reply